מכללה מקצועית לתעשייה מוכשרת

סיום קורס ניהול בארד דליה

קורס מיומנויות ניהול ומצוינות הסתיים בארד דליה.
הסטודנטים בקורס ציינו שהקורס היה מקיף ומלמד ושהחומר הועבר בצורה מעניינת, עם משימות ופעילויות רלוונטיות.