מכללה מקצועית לתעשייה מוכשרת

איך עושים הכשרה פנים מפעלית

א. פנייה של המפעל אל מכללת ארז או פנייה יזומה של המכללה למפעל.

ב. שיחה וסיור במפעל
 1. חשיבה תוצאתית - לאן המפעל רוצה להגיע ? (למשל, להיות בעל יכולת ייצור בסדרות קטנות לשוק האירופי). אם קיים, אז לפי אבחון של המכון לייצור מתקדם.
 2. הגדרת קהל היעד להכשרה (למשל, יש להכשיר את אנשי האחזקה ואת מנהלי המחלקות)
 3. הגדרת מטרות להכשרה (למשל, אנחנו רוצים שהמהנדסים יהיו פחות תלויים בספקים חיצוניים - ידעו לזהות מקטעים שניתן לייעל על ידי אוטומציה ולניתוח ROI)
 4. הגדרת פערים אצל העובדים (ברמת הידע המקצועי, ביכולת הלמידה והמוטיבציה)
ג. קביעת מדדי הצלחה להערכת ההכשרה

ד. בניית סילבוס
 1. הצעה לסילבוס גנרי ו'ניקוי' הסילבוס בשיתוף המפעל
 2. דיוק התכנים:
  - היקף החומר, איזה טכנולוגיה, נקודת פתיחה
  - תצפיות ופגישות עם פונקציות במפעל לשיחת עומק על קהל היעד
 3. דיוק מסגרת הלימוד:
  - קצב הלימוד, מגבלות שפה, שונות בין המשתתפים
 4. סילבוס סופי: ככל שהאפיון יותר מדויק כך הוא מוכיח ערך גדול יותר למפעל
ה. אומדן עלויות

ו. קביעת לוח זמנים בהתאם לאילוצי המפעל

ז. הצגת תכנית המשך להכשרה הנוכחית

ח. אישור הפעלה