מכללה מקצועית לתעשייה מוכשרת

קורס תבניות והזרקה למהנדסים

קורס תבניות והזרקה למהנדסים באלכם מדיקל נפתח היום במפעל שבברעם.
הלימודים יתמקדו במבוא להזרקה, חומרי גלם ותכן תבניות.



בהצלחה!