מכללה מקצועית לתעשייה מוכשרת

קורס יישומים מתקדמים של רובוטיקה תעשייתית