מכללה מקצועית לתעשייה מוכשרת

מכללת ארז אירחה סדנה של הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה

סדנה מקצועית למנכ"לים וסמנכ"לי כספים בחברות בנושא מסלול מענקים של הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה במשרד הכלכלה והתעשייה בשיתוף המכללה לניהול בתעשייה של התאחדות התעשיינים בישראל, הסתיימה אתמול במכללת ארז.
הסדנה נועדה ליצור שקיפות ולהנגיש את כלי הסיוע במסלול המענקים לציבור התעשיינים כך שיוכלו להגיש בקשות במסלול זה באופן עצמאי.
בסיום הסדנה העניק מנהל הרשות להשקעות במשרד הכלכלה, נחום איצקוביץ' תעודות למשתתפים ובירך על שיתוף הפעולה עם התעשיינים.