מכללה מקצועית לתעשייה מוכשרת

אתר חדש לרשות הגז הטבעי

מכללת ארז מברכת את רשות הגז הטבעי על האתר החדש.
כל צעד שמקדם את הגז הטבעי למפעלים הוא חשוב.