מכללה מקצועית לתעשייה מוכשרת

מטרות המכללה


1. לסייע לתושבי הגליל במימוש כישוריהם ויכולותיהם. 
2. לקדם את איכות החיים בגליל באמצעות פיתוח הזדמנויות תעסוקה, הכשרה מקצועית, השכלה, חדשנות ותרבות. 
3. לפעול לטובת רב קיום ולתרום במאמץ למשיכת אוכלוסיות חדשות אל הגליל.