מכללה מקצועית לתעשייה מוכשרת

הכשרת חונכים פנים מפעלי

הידע המרומז, הסמוי (Tacit Knowledge) הוא הנכס העיקרי, הפרטי, שארגון מחזיק. זהו מקור חוזקו, מרכז זהותו, ייחודו ויתרונו של המפעל. מצד העובד, הידע הסמוי הוא ההופך בעל תעודה מקצועית לבעל תפקיד ביצועי במפעל. האפשרות להעביר את הידע הזה לעובדים חדשים היא מיומנות חשובה להצלחתו והמשכיותו של הארגון, שבעיקרה אינה מבוססת על למידה אלא על חניכה.

הקורס עונה על הצורך בהקניית ידע פנים ארגוני שאינו נלמד בקורס מקצועי חיצוני, בהעברת הידע בצורה יעילה ואפקטיבית וביצירת סביבה ארגונית לקליטה מהירה יותר, יעילה יותר ומבטיחה יותר של העובד בתפקיד.

מטרות הקורס
• גיבוש תפיסת תפקיד החונך כגורם משפיע בתהליכי הלמידה וההתפתחות המקצועית של עובדי המפעל.
• הכרת התכניות, החומרים ומערכי ההדרכה ואופן השימוש בהם בביצוע חניכה והכשרה לעובדים.
• רכישת שיטות, כלים ומיומנויות תקשורת לביצוע חניכה אפקטיבית בצורה מעניינת ויעילה.
• רכישת עקרונות וכלים להערכת תהליך הלמידה של העובד לצורך תחקור, שיפור והפקת לקחים.
• רכישת עקרונות וכלים להתמודדות במצבים כמו התנגדות, אדישות, שעמום, עימות וכד' בהדרכה וחניכה.

נושאי הלימוד

  • מבוא ומושגים בהדרכה וחניכה - מודל החונכות. הגדרת מטרות. עקרונות למידה.
  • דמות החונך, אחריותו וזהותו - תכונות וכישורים בחניכה, תקשורת מילולית ותקשורת בלתי מילולית, אתיקה של חניכה.
  • הכנת תכנית הדרכה והתנסות במודל OJT
  • התמחות והתמקצעות בהדרכה וחניכה - עקומות למידה. זיכרון בלמידה. העברה פרונטלית לעומת העברה בסביבת העבודה. עקרונות למידה בקו ייצור. ביסוס יחסי אמון אישי ואמון מערכתי. ערכות וכלים.
  • שיטות, טכניקות ומיומנויות חניכה - התמודדות עם "חסמים" וטכניקות שכנוע. שילוב עזרים. בקרה על תהליך הקליטה. הערכת התהליך והפקת לקחים.
  • סימולציות מעשיות בחונכות והתמודדות בקונפליקטים.
  • הגדרת תהליך החניכה בארגון. מטריצת חניכה והסמכות. הנעת חונכים. גיוס פיתוח ושימור חונכים. בניית זיקה ונכונות מצד העובד להשתלב בארגון לאורך זמן.

פרטים כלליים

מידע נוסף