מכללה מקצועית לתעשייה מוכשרת

ניהול הייצור והתפעול

המפעל החכם מרושת במערכות אוטומציה ודיגיטציה שמאפשרות מעקב בזמן אמת אחר כל אחת מהמכונות ברצפת הייצור ומסייעות בזיהוי הנקודות הדורשות שיפור. מערכות אלו מחזקות את יכולותיהם של מנהלי הייצור והתפעול, אשר תפקידם לדאוג לביצוע יעיל של תהליכי הייצור במפעל. על כן, ישנו צורך במנהלי ייצור ותפעול מיומנים, אשר ידעו להפיק את המירב ממערכות האוטומציה והדיגיטציה וידאגו להטמעת החידושים הטכנולוגיים. 

קורס ניהול הייצור והתפעול נועד להקנות סל מיומנויות רחב שהכרחי למקצועיותם של מנהלי הייצור והתפעול. הקורס עוסק בשיטות המשמשות לקבלת החלטות בארגונים יצרניים ובארגוני שירותים, ומקנה כלים לתכנון ולניהול הייצור והתפעול, דוגמת מערכת בקרה ארגונית (ERP), שיטות מקובלות לפתרון בעיות בשלבי התכנון והביצוע, ניהול פרויקטים, תכנון כוח אדם ועוד.

נושאי הלימוד

- תחזיות
 • עקומת חיי מוצר
 • שיטות חיזוי לטווח הקצר (ממוצע נע, החלקה מעריכית)
 • חישובי השגיאה בחיזוי
 • רגרסיה לינארית – חיזוי ישיר
 • מטריצת פירסון
 • תכנון דרישת חומרים MRP , MPS
- איזון קווים
 • השוואת תוצאות של איזוני קווים שונים (מגבלת עובדים, נצילות)
 • תכנון מערך ייצור (עקרונות ואילוצים)
 • איזון הקו לפי עמודות
 • ניהול לפי אילוצים TOC
- שיטות מתקדמות בניהול הייצור 
 • Kanban
 • TQM
 • JIT
 • KAIZEN
 • ניהול רזה –Lean
- ניהול מלאי ושרשרת אספקה
 • מיון פריטי המלאי, קביעת מדיניות מלאי
 • תהליך ההתייעלות של המחסן
 • מיון הוצאות המלאי
 • גודל מנה אופטימלי
 • התנהגות המלאי על ציר הזמן, נקודת ההזמנה
 • אילוצי ניהול מלאי – מחיר פריט משתנה, גודל אריזה קבוע
 • מיקור חוץ בניהול מלאי (עלויות ניהול המלאי)
 • חישוב מלאי שנתי וגודל הזמנה מתוך כרטיס פריט
 • ייצור עצמי למלאי
- ניהול האיכות 
 • תקני איכות
 • סוגי מפרטים 
 • ISO 9000
- מערכות מידע
 • ERP
 • Excel
- ניהול פרויקטים לאנשי תפעול
 • תפקידו של מנהל הפרויקט
 • תרשימי גאנט
 • חוק ג'ונסון והרחבה שלו
 • בקרת הוצאות בפרויקט
 • כדאיות כלכלית בקיצור פרויקטים
 • פרויקט סטטיסטי
 • פרט משאבים
 • MS project
- שיפור שיטות
 • הפריון ומדידתו
 • דגימת עבודה (מספר דגימות, הדיוק והתוצאות)
 • שרשרת הערך ותרשים תהליך
 • תוספות מנוחה ותקלות בלתי נמנעות
 • תקני זמן לביצוע עבודות (עובד יחיד ועבודת צוות)
 • תקני זמן למפעילי מכונות
 • שיטות שכר ועידוד
 • עקומת למידה
- מחקר שווקים וניתוח סקרי דעת קהל 
- ניתוח עיסוקים ומבנה ארגונים 
- ניהול רכש
 • שרשרת ערך ברכש
 • כדאיות כלכלית ברכש
 • מיקור חוץ 
- ניהול אחזקה 
 • אחזקה מונעת
 • אחזקה שבר
 • אחזקה שגרתית 
- כלכלה מעגלית 
- בטיחות 
- ניתוח עיסוקים

פרטים כלליים

קהל יעד: בעלי תפקידים מתחום התפעול, ייצור, לוגיסטיקה וכן למנהלי ייצור, הנדסה,מנהלי מחלקות וראשי צוותים.
משך הקורס: 124 שעות אקדמיות בהיקף של 31 מפגשים
ימי לימוד: ימי שני, בין השעות: 17:00 – 20:15
תאריך פתיחה: מאי 2020
שכר לימוד: 4,200 ש"ח
תעודות: לבוגרי הקורס שסיימו בהצלחה תוענק תעודת הכשרה מקצועית מטעם המכללה.

מידע נוסף

אפשרות למימון מלא למועסקים במקצוע שוחק.
ניתן לקיים את הקורס גם כהכשרה פנים מפעלית.
חברי איגוד המתכת, בהתאחדות התעשיינים, יוכלו להגיש בקשה לסבסוד הקורס בהתאם לתקנון.

10% הנחה בהרשמה מוקדמת עד שבועיים לפני הפתיחה.

* ייתכנו שינויים בתכנית הלימודים.