מכללה מקצועית לתעשייה מוכשרת

ניהול התפעול

תחום ניהול התפעול הפך פופולרי ביותר בשנים האחרונות, והוא מייצג גישה רחבה ביותר לניהול פעילויות הארגון הקשורות במישרין להשגת מטרות הארגון. הקורס עוסק בשיטות המשמשות לקבלת החלטות בניהול התפעול בארגונים יצרניים ובארגונים שירותים. הקורס מקנה עקרונות בסיסיים וכלים בתכנון ובניהול הייצור והתפעול, לצד שיטות מקובלות לפתרון בעיות בשלבי התכנון והביצוע, חיזוי מלאי, ניהול שרשרת האספקה, תכנון ואיזון ועוד.

נושאי הלימוד

 • תמחיר וקביעת עלויות
 • שיטות שונות לקביעת תחזית ייצור ומכירות - בחירת תחזית עדיפה, רגרסיה לינארית וקבלת החלטות
 • בחירת תחזית עדיפה
 • מחקרי שווקים וסקר דעת קהל
 • נקודות איזון כלכלית
 • עקרון פארטו
 • שיטות מתקדמות בניהול: KAIZAN, ניהול רזה, 5s
 • שרשרת אספקה בעידן המודרני-שיטות מתקדמות לתיכנון הלוגיסטיקה והיצור
 • ניהול מלאי
 • איזון קווי ייצור
 • תכנון ריצפת הייצור
 • בטיחות וגיהות
 • ניהול אחזקה
 • אקסל
 • בקרת איכות ותרשימי בקרה
 • מערכת בקרה ארגונית - ERP
 • תכנון כוח אדם
 • ניהול פרויקטים
 • שיפור שיטות העבודה והפריון
 • מונחים ומושגם בסטטיסטיקה

פרטים כלליים

קהל יעד: בעלי תפקידים מתחום התפעול, ייצור, לוגיסטיקה וכן למנהלי ייצור, הנדסה,מנהלי מחלקות וראשי צוותים.
משך הקורס: 124 שעות אקדמיות בהיקף של 31 מפגשים
ימי לימוד: ימי שלישי, בין השעות: 17:00 – 20:15
תאריך פתיחה: 06/02/2018
שכר לימוד: 4,200
תעודות: לבוגרי הקורס שסיימו בהצלחה תוענק תעודת הכשרה מקצועית מטעם המכללה. 
לבוגרי הקורס שעמדו בדרישות הנוכחות תוענק תעודת השתתפות.

מידע נוסף

אפשרות למימון מלא למועסקים במקצוע שוחק.
ניתן לקיים את הקורס גם כהכשרה פנים מפעלית.
חברי איגוד המתכת, בהתאחדות התעשיינים, יוכלו להגיש בקשה לסבסוד הקורס
בהתאם לתקנון.

10% הנחה בהרשמה מוקדמת עד שבועיים לפני הפתיחה.