מכללה מקצועית לתעשייה מוכשרת

בקרה והבטחת איכות

קורס בקרה והבטחת איכות מתמקד ביישומי בקרת איכות ברמת המוצר, השירות והתהליך, שנשענים על שיטות סטטיסטיות. איכות של מוצר נבדקת על פי התאמתו לכוונות של מי שמייצר אותו ולצרכי הלקוחות. בקרה על המוצר היא הכרחית בכל ארגון ומפעל מודרני. הקורס מקנה כלים לביצוע תפקידים של מבקרי איכות בארגונים ומפעלים, מושגים, שיטות וכלים בבקרת איכות והבנה כיצד בקרת איכות מייעלת את התהליכים התפעוליים בארגון.

נושאי הלימוד

  •  מבוא לבקרת איכות
  •  ארגון, תכנון וניהול איכות
  •  בקורת ובחינה
  •  דגימת קבלה
  • קריאת שרטוטים
  •  מדידות וכלי מדידה 
  •  ISO 9000: עקרונות מבנה, יישום והפעלה.
  •  מבוא לבקרת איכות סטטיסטית – SPC
  •  מבדקים לניהול איכות
  •  ניתוח עלויות איכות

פרטים כלליים

קהל יעד: הקורס מיועד לעוסקים בפועל בנושא בקרת איכות, מבקרי איכות ועובדי קבוצות איכות, וכאלה המתעדים לעסוק בפועל בנושא זה במפעלים שונים.
משך הקורס: 96 שעות לימוד אקדמיות בהיקף של 24 מפגשים.
ימי לימוד: ימי ראשון ורביעי בין השעות: 17:00 – 20:15
תאריך פתיחה: 07/01/2018
שכר לימוד: 3,600 ש"ח
תעודות: לבוגרי הקורס שסיימו בהצלחה תוענק תעודת הכשרה מקצועית מטעם המכללה.
לבוגרי הקורס שעמדו בדרישת הנוכחות בלבד תוענק תעודת השתתפות.
למסיימים בהצלחה תוענק תעודה נוספת של "עורכי מבדקים פנימיים".

מידע נוסף

ניתן לקיים את הקורס גם כהכשרה פנים מפעלית.
חברי איגוד המתכת, בהתאחדות התעשיינים, יוכלו להגיש בקשה לסבסוד הקורס בהתאם לתקנון.