מכללה מקצועית לתעשייה מוכשרת

נאמני בטיחות

נאמני הבטיחות הינם הזרוע הביצועית של וועדת הבטיחות והממונה על הבטיחות ועל כן קיימת חשיבות עליונה בהכשרתם ומינויים כנדרש בחוק. 
הקורס מקנה ידע בסיסי בנושאי בטיחות וגהות תעסוקתית. משתתפי הקורס מוכשרים לתפקיד של "נאמן בטיחות" במפעל ובאחריותם לשפר את תנאי הבטיחות במקום עבודתם, לאתר מפגעים ולסלקם וכן להדריך את עובדי המקום בכל הנוגע לתחום.

נושאי הלימוד

 •  יסודות תורת הבטיחות – ארגון הבטיחות והגהות בעבודה
 •  וועדת בטיחות ופעולותיה ותפקידי נאמן בטיחות
 •  מוסדות העוסקים בבטיחות וגהות
 •  ארגונומיה – הנדסת אנוש
 •  משטחי עבודה, דרכי גישה ומעברים
 •  אמצעים למניעת נפילה מגובה
 •  עקרונות הגנה וגידור מכונות ושימוש בכלי יד
 •  סיכוני חשמל (כולל ריתוך)
 •  מניעה וכיבוי שריפות
 •  גהות תעסוקתית חומ"ר וחומ"ס.
 •  תנאים סביבתיים בעבודה
 •  גורמי תאונות
 •  עזרה ראשונה
 •  עקרונות אביזרי וכלי הרמה ושינוע
 •  סקר סיכונים וסקר מפגעים
 •  ועדת בטיחות

פרטים כלליים

קהל יעד: עובדים באירגוניים שונים, מנהלים בדרג הביצוע, חברי ועדת בטיחות וכל המעוניין.
משך הקורס: 24 שעות אקדמיות בהיקף של 3 מפגשים.
ימי לימוד: ימי שני, בין השעות 9:00-15:30
תאריך פתיחה: 16/04/2018
שכר לימוד: 750 ש"ח
תעודות: לבוגרי הקורס שסיימו בהצלחה תוענק תעודת נאמן בטיחות מטעם המכללה.
 

מידע נוסף

ניתן לקיים גם כהכשרה פנים מפעלית.
חברי איגוד המתכת, בהתאחדות התעשיינים, יוכלו להגיש בקשה לסבסוד הקורס בהתאם לתקנון.
הקורס מפוקח על ידי מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית במשרד הכלכלה.