מכללה מקצועית לתעשייה מוכשרת

מדיניות פרטיות

מדיניות פרטיות – מכללת ארז
עדכון אחרון: 22 באוגוסט, 2023

אנו בעמותת ארז מרכז לקידום החינוך והחברה בגליל המערבי ע"ר 580008498 ("המכללה" או "אנו"), מכבדים את פרטיותך ומשקיעים בהגנה על המידע האישי שלך. מדיניות פרטיות זו מתייחסת לסוג המידע שהמכללה תהיה רשאית לאסוף, כמו גם לדרך והתכלית של עיבוד מידע זה. בטרם התקשרות עם המכללה או שימוש בשירותי המכללה ובאתר שלה, אנא וודא שקראת את תנאי מדיניות הפרטיות, המהווים חלק בלתי נפרד מהתקנון ו/או כל הסכם אחר כתוב ו/או משתמע שבינך ובין המכללה. בעצם התקשרותך עם המכללה, שימושך בשירותי המכללה ובאתר שלה, הינך מאשר כי קראת, הבנת וכי הנך מסכים ומקבל על עצמך את תנאי מדיניות פרטיות אלה (כפי שיהיו מעת לעת) במלואם.

מטעמי נוחות נוקטת מדיניות פרטיות זו בלשון זכר, אולם כל הנאמר בה מתייחס לנשים ולגברים כאחד.

1. איזה מידע אישי אנו אוספים וכיצד אנו אוספים אותו
1.1. אנו אוספים ושומרים מידע אישי אודותיך במהלך העסקים הרגיל של המכללה. בין היתר, אנו אוספים ושומרים את המידע המסופק על ידיך במהלך: תהליך התעניינות והשארת פרטים, בקשה למלגה, תהליך הקליטה והרישום למכללה, נוכחות בלימודים, יצירת קשר בטלפון, בדוא"ל, דרך האתר או באמצעות ה-WhatsApp שלנו, אם הנך נציג של לקוח שלנו, לצורך התנדבותך במכללה ועוד. זאת, בין אם הדבר נעשה בצורה ישירה ו/או בצורה עקיפה באמצעות מערכות צד ג' כגון חברות לידים ו/או שותפים עסקיים ו/או צדדים שלישיים הקשורים במכללה.

במסגרת כך, אנו יכולים בין היתר לאסוף את המידע הבא לגביך: שמך המלא, כתובתך, כתובת הדוא"ל שלך, מספר טלפון ופרטי יצירת קשר אחרים, מספר תעודת זהות, פרטי תשלום, פרטי חשבון בנק, קורות חיים, נתונים דמוגרפיים, פרטים אודות תפקיד ומקום עבודה וכל פרט אחר שחלקת עימנו, בין אם בצורה ישירה ובין אם בצורה עקיפה.

אינך חייב לספק לנו מידע זה, אך לצערנו במקרים מסוימים אם לא תספק לנו מידע זה, כולו או חלקו, לא נוכל להעניק לך את השירותים המבוקשים על ידך. כך למשל, לא תוכל להירשם כסטודנט במכללה ללא מסירת פרטים אישיים כנדרש בתהליך הרישום.

הנך מתבקש לא להעביר לנו מידע אישי רגיש. כמו כן, הנך מצהיר שהמידע האישי שאתה מספק הינו מדויק, מלא ומעודכן וכי אתה מורשה על פי דין לספק אותו.

1.2. אנו רשאים לצלם במסגרת קורסי המכללה את הסטודנטים בעת השתתפותם בפעילויות לימודיות ולפרסם את התמונות במדיה לצרכי פרסום המכללה ותיעוד הפעילות. אנו גם רשאים להקליט שיעורים המועברים מטעם המכללה באמצעות היוועדות חזותית כגון ZOOM. כמו כן, השטחים הציבוריים במכללה ומתקניה מצולמים על ידינו במערכת מצלמות במעגל סגור במטרה להבטיח את ביטחונך ואת ביטחון צוות המכללה.

1.3. בעת גלישה באתר האינטרנט של המכללה אנו עשויים לאסוף מידע שאינו אישי הנוגע למשתמש הקצה - מידע כללי וסטטיסטי כדוגמת המקור ממנו המשתמש הגיע לאתר, דפים שנצפו, פרק זמן השהייה בדפים מסוימים, הפעולות אשר המשתמש עושה באתר, תאריך וזמן הביקורים וכיו"ב. אנו אוספים מידע זה באמצעות טכנולוגיות של ספקי צד שלישי.

2. כיצד אנו משתמשים במידע אישי, לשם איזו מטרה ועל פי איזה בסיס חוקי
2.1. אנו עשויים להשתמש במידע האישי שלך לצורך יצירת קשר עמך, לצורך מתן שירותים, לצורך קבלת שירותים ממך אם הינך ספק שלנו, לצורך מענה לפניות שלך, לצורך ציות לחובות חוקיות לפי דין והעברת מידע לרשויות בהתאם להוראות החוק, וכן לצורך כל שימוש אחר שתכליתו לאפשר לך ליהנות משירותי המכללה.

2.2. אם אתה מתעניין בפעילות המכללה או הנך סטודנט או בוגר המכללה, המידע שלך ישמש לצורך בחינת התאמה לקורס, ההרשמה לתוכניות השונות במכללה, מלגות, ניהול הלימודים, תיעוד קבלת דיפלומה, שמירת קשר כבוגר המכללה ועוד.

2.3. אם הגשת מועמדות למשרה במכללה, אנחנו נשתמש בקורות החיים שהעברת לנו ובמידע נוסף שהתבקש ממך, כגון פרטי קשר, לעניין זה.

2.4. פרטי תשלום ופרטי חשבון בנק יאפשרו תשלום עבור שירותי המכללה או תשלום על ידי המכללה לספקים.

2.5. אנו עשויים לעשות שימוש בפרטי הקשר שאתה מוסר לנו על מנת להעביר אליך הודעות והצעות כאלה ואחרות הקשורות לפעילות המכללה, בכפוף להוראות הדין ולקבלת הסכמתך במקרים המחייבים זאת. בכל מקרה בו אינך מעוניין לקבל הודעות והצעות אלו, אתה יכול לפנות אלינו ולבקש כי נסיר אותך מרשימות התפוצה שלנו בכתובת info@erezcollege.org.il.

2.6. אנו עשויים להשתמש במידע שלך לצורך עמידה בהתחייבויות החוקיות שלנו ועל מנת שנוכל להגן על הזכויות והאינטרסים שלנו על פי חוק.

2.7. אנו עשויים להשתמש במידע שלך לצורך טיפול בפניות, שאילתות, תלונות או מחלוקות.

2.8. אנו עושים שימוש במידע שלך לצרכים סטטיסטיים ואגרגטיביים, לצורך שיפור השירות וייעול הפעילות שלנו במכללה, וזאת תוך שמירה על פרטיותך, וצמצום השימוש בפרטיך האישיים היכן שהדבר מתאפשר.

2.9. הבסיס החוקי לאיסוף ועיבוד המידע שלך על ידינו יכול להיות אחד או כמה מהבסיסים החוקיים המוכרים לפי דין, ובין היתר – קיומו של חוזה שבינינו ומתן שירותים לפי בקשתך, הגנה על אינטרסים עסקיים ולגיטימיים שלנו, מילוי חובה חוקית או קבלת הסכמה מצידך.

אנו נשתמש במידע האישי שלך רק למטרות שלשמן אספנו אותו, אלא אם כן אנו צריכים להשתמש בו מסיבה אחרת באופן סביר וסיבה זו תואמת את המטרה המקורית של האיסוף.

3. שמירת מידע אישי – לכמה זמן המידע מאוחסן
המידע שאתה מוסר לנו יישמר במערכותינו ובמאגרי המידע שלנו לתקופה משתנה, בהתאם למהות הפעילות שלנו ולהוראות הדין. תקופה זו נקבעת בין היתר בהתאם לצורך שלנו לתת לך שירות טוב יותר בעתיד (כגון שיחזור דיפלומה), להציע לך הצעות כאמור ולמלא אחר חובותינו החוקיות, כמו גם להבטיח את האינטרסים המשפטיים שלנו בכל מקרה של תביעה ו/או סכסוך עתידיים, ככל שיהיו.

4. עם מי מותר לנו לשתף את המידע
אנו עשויים להעביר את המידע האישי שאתה מוסר לנו לידי צדדים שלישיים על מנת לספק לך שירותים, למשל לצורך קבלת סבסוד ללימודים. כמו כן, אנו עשויים להעביר את המידע האישי שלך לצדדים שלישיים בהקשרים אחרים, כמו למשל כאשר קיימת לנו חובה חוקית שכזו או כאשר הדבר מותר לנו בהתאם להוראות הדין. בנוסף, אנו עשויים במסגרת פעילותנו השוטפת להיעזר ו/או לעשות שימוש במערכות וספקים חיצוניים המספקים לנו שירותים שונים. ייתכן ובמקרים מסוימים המידע שלך יועבר אל מחוץ לישראל, לצורך עיבודו ו/או אחסנתו. כך לדוגמא, ייתכן ונעשה שימוש במערכות ושירותי מחשוב ענן לצורך עיבוד ו/או שמירת המידע (כגון שרתי חברת GOOGLE).

בכל מקרה שכזה, אנו מקפידים על שימוש בספקים ומערכות שרמת האבטחה ושמירת הפרטיות בהן הינה גבוהה, וכן מוודאים כי יועבר לאותו ספק חיצוני אך ורק המידע הדרוש לו לצורך ביצוע הפעולות המבוקשות, בכפוף להתחייבותו לשמירה על סודיות המידע כנדרש, ובכפוף לקבלת התחייבויות כפי חובותינו בחוק.

כמו כן, מידע מסוים אודות סטודנטים במכללה ופעילותה יכול ויועבר אף לתורמים של המכללה, בין היתר לצורך עמידה שלהם בהוראות הדין החלות עליהם.

שים לב כי החוק החל עשוי לדרוש מאיתנו לחשוף את המידע האישי שלך אם: (א) זה הכרחי באופן סביר כדי לציית להליך המשפטי (כגון צו בית משפט, זימון או צו חיפוש) או דרישות משפטיות אחרות; (ב) חשיפה כאמור תפחית את אחריותנו בתביעה; וכן (ג) זה הכרחי כדי להגן על זכויות משפטיות של המכללה, לקוחותיה, השותפים העסקיים שלה או צדדים מעוניינים אחרים; או (ד) זה הכרחי למניעה או גילוי של פשע (בכפוף בכל מקרה לחוק החל).

5. אבטחת מידע
אנו מחויבים לאבטחת ושמירת המידע שלך, ועושים שימוש באמצעי אבטחה מקובלים ומתאימים על מנת לשמור ולהגן על שלמות וסודיות המידע הנשמר במערכותינו. עם זאת, ובדומה לכל מערכת אחרת, אנו איננו יכולים להבטיח בצורה מלאה ומוחלטת את בטיחות מערכותינו, ועל כן איננו מתחייבים שמאגרי המידע שלנו יהיו חסינים בצורה מוחלטת מפני כל חדירה ו/או גישה בלתי מורשית.

אנו מקפידים כי כל העברה של מידע לידי צד שלישי במסגרת ולצורך פעילותנו העסקית תיעשה בכפוף לתהליכים ונהלים המבטיחים כי אותם צדדים שלישיים מיישמים ונוקטים נהלים ואמצעי אבטחה נאותים ומספקים.

6. הזכויות שלך
על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, כל אדם זכאי לעיין במידע השמור במאגר מידע ומתייחס אליו. זכות זו כמובן עומדת גם לך. אם תעיין במידע השמור אצלנו אודותיך ותמצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, הנך רשאי לפנות אלינו בבקשה לתקן את המידע או למחוק אותו. בנוסף, וככל שהמידע מתייחס אך ורק לשירותי דיוור ישיר אליך (כהגדרתם בחוק), אתה רשאי לדרוש מאתנו כי נמחק את פרטי הקשר שלך ממאגר המידע שלנו. במקרה זה אנו נמחק את פרטי המידע המשמשים לצורך שליחת הצעות אליך, אולם ייתכן ופרטי מידע אחרים אודותיך יוסיפו להישמר במערכותינו ובמאגרי המידע שלנו בהתאם להוראות הדין. פניות מעין אלו ניתן להפנות אלינו באמצעות כתובת הדוא"ל הבאה: info@erezcollege.org.il.

כאשר אתה יוצר איתנו קשר בנוגע למידע האישי שלך, ייתכן שנצטרך לבקש ממך לספק לנו אישורים מסוימים כדי לוודא שאתה מי שאתה טוען שאתה, כדי להימנע מחשיפה של מידע אישי הקשור לאחרים ולשאול אותך שאלות כדי להבין טוב יותר את אופי והיקף המידע שאתה מבקש לגשת אליו.

בכל עת, תוכל ליצור איתנו קשר בכתובת: info@erezcollege.org.il על מנת לברר לגבי זכויות הנוגעות למידע האישי שלך. אנו נעשה מאמצים בתום לב לסייע לך כפי שאנו נדרשים על פי חוקי הגנת המידע החלים.

7. שינויים במדיניות הפרטיות שלנו
אנו עשויים לשנות את מדיניות פרטיות זו מעת לעת. כל שינוי שאנו עשויים לבצע במדיניות הפרטיות שלנו בעתיד יפורסם בדף זה. אנא בדוק שוב לעתים קרובות כדי לראות אם ישנם עדכונים או שינויים כלשהם במדיניות הפרטיות שלנו. כל שינוי ייכנס לתוקף מיד עם פרסומו, אלא אם צוין אחרת בשינוי. אנו נעדכן את תאריך "העדכון האחרון" למעלה כדי לציין את התאריך שבו נכנסו לתוקף השינויים האחרונים במדיניות הפרטיות.

8. צור קשר
שאלות, הערות ובקשות בנוגע למדיניות פרטיות זו יתקבלו בברכה באמצעות הכתובת: info@erezcollege.org.il.