מכללה מקצועית לתעשייה מוכשרת

איך עושים הכשרה משותפת למספר מפעלים

א. איתור קבוצת מפעלים לפנייה מרוכזת על ידי מכללת ארז
  1. על בסיס ענפי (למשל מפעלי פלסטיק) או על בסיס אזורי (למשל אזור תעשייה תפן) או על בסיס צורך מובחן (למשל מספר מפעלים שהעלו כאב בתחום בקרים מתוכנתים).
  2. רתימת שותפים (למשל מינהלת אזור תעשייה או יוזמות כמו On Track, Skill-Up)
ב. סקר צרכים לאבחון שיגרת הכשרה ופוטנציאל משתתפים להכשרות השונות.
  1. שאלון מקדים למנהלות משאבי אנוש במפעל.
ג. שולחן עגול (בהשתתפות מפעלים שענו על הסקר, ומפעלים נוספים)
  1. כינוס נציגי מספר מפעלים לשיחה מקצועית על ממצאי הסקר והתכנסות ל2-3 הכשרות רלוונטיות. בשולחן עגול אנשי המקצוע מהמפעלים מעלים את הצרכים שלהם, מי העובדים המועמדים להכשרה ובהתאמה מה הדגשים להכשרה.
  2. במידת הצורך שיחות אישיות 1:1 כדי לדייק בבניית הפתרון.
ד. הסכמה על תכנית לימוד והתאמת קהל היעד
  1. הדגש בהכשרה שיתופית לא יהיה דיוק התוכן לכל מפעל בנפרד אלא מציאת הדמיון בין המפעלים ובין העובדים המשתתפים בהכשרה.
  2. נושאי הלימוד מוצעים בהתאם לצרכים, לאילוצים ולדגשים של המפעלים כפי שעלו בשולחן עגול ובפגישות 1:1 לאחריו.
  3. שליחת סילבוס ראשון לעיון ולהערות.
  4. תהליך של משוב חוזר על הסילבוס המוצע עד הגעה למחנה משותף מוסכם.
ה. קביעת תאריך פתיחה, שעות וימי ההכשרה.
  1. ככל הניתן בתיאום עם המפעלים ובקירבה אליהם.
ו. חישוב שכר לימוד ואפשרות מסלולי מימון (המסלול הירוק, On track, סקיל-אפ, מלגות)

ז. גיוס המשתתפים מקרב המפעלים ורישום לקורסים.