מכללה מקצועית לתעשייה מוכשרת

הכשרות עובדים 4.0

כאשר מנהל מפעל פוגש את נציגי מכללת ארז בפעם הראשונה, משפט הפתיחה שלו הוא "טוב שבאתם, אני מעוניין להעסיק את הבוגרים שלכם". "אין לנו בוגרים" אנחנו משיבים לו ומצביעים מבעד לחלון הזכוכית הגדול המשקיף אל רצפת הייצור "אלו הבוגרות והבוגרים שלנו".

פרדיגמת ההכשרה של מכללת ארז מבטאת חדשנות קונספטואלית בהיותה מרכזת מאמץ בקרב אלו שכבר עובדים. המכללה מתבססת על הקשר עם מפעלים באיתור ואפיון הכאבים, גיבוש הצורך, ובניית תכנית לימוד למגוון הכשרות המשלבות לימוד עיוני והתנסות מעשית. ההכשרות מיועדות הן לעובדים ותיקים המבקשים להתמקצע עם ידע עדכני ולהתפתח עם מיומנויות חדשות והן לעובדים חסרי הכשרה או ניסיון מקצועי. ההכשרות מספקות לעובדים בטחון תעסוקתי, מקצועיות וגאווה, ומספקות למפעל שיחרור חסמי יידע לטובת חדשנות בייצור, צמצום תחלופת עובדים והעלאת הפריון. למשל, עובד שמבין את התהליך ויודע לפעול בהתאם יזהה כי קו היניקה סתום או כי אין קירור למשאבה ויימנע בעיה שגוררת אחריה בעיות נוספות הפוגעות בייצור.

אלטנוילנד 4.0
בצדק רבים מזהים את המהפכה התעשייתית הרביעית עם טכנולוגיה (IIoT , M2M , AI , AR , 3D , BIG DATA). זיהוי מהפכת הייצור המתקדם כאירוע טכנולוגי נכון ביחס לגורמים למהפכה. עם זאת, ביחס לתנאים לקיומה וביחס להשלכות המהפכה - חובה לראות את האדם במרכז המעבר לייצור מתקדם שכן מחיר הטעות עלול להיות מהותי עד כדי הכשלת המהפכה כולה.

ישנן סיבות שונות להיעדר שימת לב מספקת להון האנושי ב 4.0: סיבה אחת היא התרבות המצויה בענף התעשייה המסורתית בה ההון האנושי אינו מוכשר כנדרש. סיבה נוספת היא הציפייה שתעשייה 4.0 תוליד את המפעל החכם בו הטכנולוגיה תייתר את ההון האנושי. סיבה אחרת היא שפשוט לא יודעים מה תהיה ההשפעה של תעשייה 4.0 על ההון האנושי והיא בבחינת דיה לצרה בשעתה. תהא הסיבה אשר תהא, התוצאה היא שעובדים קיימים רואים במעבר ל 4.0 איום על פרנסתם, וחבריהם שעדיין אינם עובדים בתעשייה, אדישים לפוטנציאל שהמעבר לייצור מתקדם נושא עמו.

מחקרים מצביעים כי לאיתור תפקידים 4.0 והכשרות 4.0 יש חשיבות דרמטית עבור תעשייה המבקשת לבצע את המעבר לייצור מתקדם. במציאות הקיימת בפועל, המימדים הטכנולוגים של תעשייה 4.0 זוכים לכיסוי הן על ידי המפעלים עצמם והן על ידי יוזמות אזוריות, ואילו המימד של התאמת ההון האנושי נותר חשוף.

מתוך מאמר שכותרתו Putting People at the Center של הפורום הכלכלי העולמי- ינואר 2019 :
"An overarching theme prevalent in conversations with World Economic Forum constituents is that people - their skills and mindset - are an organization's strategic differentiator to unlock the promise of the Fourth Industrial Revolution. Whereas many point to technology as the driver of competitive advantage, the true accelerator is bringing together people with the right skills and mindsets. This is the key to maximizing the value generated by technology and innovation."

המעבר לייצור מתקדם יוצר הקבלה בין העובד לבין המפעל: כפי שמפעל שלא יתייצב בחזית החדשנות ולא יטמיע טכנולוגיות יישאר מאחור ויישחק, כך עובד שלא ישיג הכשרה מתאימה ולא ישפר מיומנויות יישאר מאחור וייפלט. בהיעדר הערכות מתאימה, ההזדמנות של 4.0 עלולה להפוך לאיום על המפעלים המתמודדים מול תחרות גלובלית ואיום על העובדים המתמודדים עם דרישות חדשות. לכן, עובדים צריכים לקפוץ על האפשרות לניידות ולפיתוח קריירה, מנהלים מוכרחים להבין שהמרכיב האנושי והמרכיב הטכנולוגי שזורים זה בזה והם תנאי ליעילות ולפריון, והממשלה חייבת לראות את 4.0 כאלטנוילנד- לא רק קפיצה טכנולוגית אלא מקפצה תעשייתית חברתית.

חציבה בסלע
בעת הזו של שינויים מהירים, הקירבה למפעלי התעשייה היא קריטית בגיבוש פתרונות נכונים. אין דרך טובה יותר לדעת מה מפעלים צריכים מאשר לבקר בהם. זהו היתרון הייחודי של ארז כמכללה המקיימת דיאלוג שוטף עם מאות מפעלי תעשייה בקשר שנרקם על פני שנים. לצוות המכללה יש את ה Know-how בזיהוי וביצוע הכשרות מותאמות לעובדי תעשייה. המכללה צופה, מקשיבה, מאבחנת ומאפיינת כאבים שעל פיהם היא יוזמת, בשיתוף המפעלים, הכשרות מקצועיות לעובדים ולמנהלים. ההכשרות יכולות להיות פנים מפעליות או משותפות למספר מפעלים. זהו מהלך המשלים את המעבר לייצור מתקדם: צמצום פערי הידע המקצועי בכל הדרגים.

מתוך מאמר שכותרתו Human Centred Factories בהזמנת האיחוד האירופי, אוקטובר 2019:
"A central component of Industry 4.0 is its human-centricity, described as development towards the Operator 4.0 concept. Operator 4.0 refers to smart and skilled operators of the future, who will be assisted by automated systems providing a sustainable relief of physical and mental stress and allowing the operators to utilise and develop their creative, innovative and improvisational skills, without compromising production objectives."

לאונרדו דה וינצ'י נישאל "איך פיסלת את דמות האישה בסלע?" לכך השיב "בלי בעיה. היא כל הזמן היתה שם, אני רק חשפתי אותה". זו המשימה של מכללת ארז - ביחד עם המפעלים- פיסול הכשרות 4.0 מתוך צרכי המקצוע, כי ללא מיקוד בהון האנושי הזדמנות 4.0 תישאר בתוך הסלע.

דוגמאות
  • מנהל מפעל שקיבל הנחייה מהבעלים לעבור להיות מפעל חכם והבין כי תשתית הידע אינה מספיק חזקה כדי להניע את המהלך ופנה למכללת ארז על מנת להכשיר את צוותי הטכנאים.
  • מפעל שעבר בשנים האחרונות תהליך מואץ להטמעת טכנולוגיות. המפעל חשב שהחדשנות והאוטומציה תגבר על הצורך בידע אנושי אך בשלב מסוים נעצר ופנה למכללת ארז על מנת לזהות את פערי הידע ולמלאם.
  • מפעל שהזמין את מכללת ארז לאחר שנוכח כי הכשרה מקצועית לא רק משפרת את היעילות אלא בעיקר מונעת תסכול מקצועי ותורמת לשימור עובדים.
  • מספר מפעלים שמכללת ארז חיברה כדי ליצור הכשרות ייעודיות משותפות, פעם על בסיס ענפי ופעם על בסיס אזורי. בהובלת ההנחיה של מכללת ארז נקבעו סילבוס הקורס, קהל היעד, משך הקורס, מיקום ושעות הלימוד. כך יזמנו הכשרות כגון הזרקת פלסטיק, שרטוט וכלי מדידה, מיומנויות ניהול לדרג ביניים, ניהול הייצור והתפעול ועוד הכשרות שלא היו קיימות ונתפרו במיוחד לצורך המובחן של קבוצת מפעלים.