מכללה מקצועית לתעשייה מוכשרת

מכינה למו"פ

מסלול שנועד לסייע לחברות שמעולם לא התנסו במו"פ ובהובלת תהליכי חדשנות, או לחברות אשר פעילות המו"פ שלהן זקוקה למיקוד והכוונה.

תהליך ההגשה:
 1. הגשת בקשה מקוונת – הבקשה כוללת פירוט של הפעילות מבוקשת והתקציב הדרוש.
 2. הצגת הבקשה בפני וועדת היגוי של רשות החדשנות.
 3. אישור הבקשה על ידי וועדת ההיגוי של רשות החדשנות.

מה המפעל מקבל:
 • התקשרות עם יועץ – מומחה טכנולוגי.
 • תקציב עד 75,000 ₪ - הרשות מממנת 66% מעלות הייעוץ
 • בפריפריה - תקציב מוגדל של עד 100,000 ₪. הרשות מממנת 75% מעלות הייעוץ
 • הנחייה וליווי מקצועי תהליכי בדיקה ואישור פשוטים.

מסלולי תמיכה:
 • בסיסי – סיוע בגיבוש מוצרים/תהליכים חדשים. יחד עם המומחה הטכנולוגי יבוצע תהליך של מיפוי ובחינת יכולות טכנולוגיות לצורך גיבוש רעיונות חדשניים (מיועד לחברות אשר אינן מנוסות בביצוע תכניות מו"פ בתמיכת רשות החדשנות)
 • בדיקת התכנות טכנולוגית – ביצוע תהליך של בדיקת התכנות טכנולוגית בהובלת המומחה הטכנולוגי, אשר יסייע בהליך מקדמי של הסרת סיכונים טכנולוגיים.
 • פיתוח פתרונות לכשלים בתהליך הייצור – יחד עם המומחה הטכנולוגי יתבצע ניתוח של בעיה טכנולוגית ספציפית המאפיינת כשל בתהליך הייצור וגיבוש המלצות לפתרון.
 • שיפור תהליך הייצור – יחד עם המומחה הטכנולוגי יתבצע ניתוח של תהליכי הייצור לצורך ייעולם, בדרך של הטמעת שיפורים טכנולוגיים חדשניים שמטרתם שיפור הפריון בייצור.
 • הכנה לייצור – תכנית בה יבוצע ניתוח ובחינה של התאמת טכנולוגיית הייצור לייצור תעשייתי, בהובלת מומחה טכנולוגי. מטרת הניתוח לבחון ולזהות את תהליכי הייצור הנדרשים לטובת היערכותו לקראת ייצור תעשייתי.
סיפורי הצלחה לדוגמא: 

תנאי סף:
טכנולוגיה מסורתית או מעורבת מסורתית: 
 • חברה תעשייתית שלפחות 50% מהכנסותיה נבעו מייצור
 • מחזור ההכנסות בשנה הקלנדרית שקדמה להשנת ההגשה אינו עולה על 70 מיליון דולר.
טכנולוגיה מעורבת עילית או עילית: 
 • חברה תעשייתית שלפחות 50% מהכנסותיה נבעו מייצור ועונה על שלושת התנאים יחד: 
1. מספר עובדי הייצור הוא לכל הפחות 30% מכלל העובדים אך לא פחות מ-3 עובדים. 
2. מספר עובדי המו"פ הוא לכל היותר 10% מכלל העובדים, אך לא יותר מ-25 עובדים.
3. מחזור ההכנסות בשנה הקלנדרית שקדמה להשנת ההגשה אינו עולה על 70 מיליון דולר. 

ביצוע: הגשת דו"ח מסכם אחרי שלב א' ובסיום התהליך. ביצוע עד 9 חודשים מתחילת הפרויקט

תמלוגים: אין


* למידע מפורט ורשמי יש להיכנס לזירת ייצור מתקדם באתר רשות החדשנות - במידה ויש פער במידע, הכתוב באתר רשות החדשנות הוא הקובע.