מכללה מקצועית לתעשייה מוכשרת

ייעוד

מכללת ארז פועלת לקידום איכות החיים הקיימת בגליל באמצעות פיתוח הזדמנויות תעסוקה, הכשרה מקצועית, השכלה, חדשנות ותרבות.

פיתוח זה נועד לסייע לתושבי הגליל במיצוי ובמימוש כישוריהם ויכולותיהם, בד בבד לקידום רב הקיום הייחודי לאזור.

על כן, הצלחת פעילותה של המכללה תורמת לחיזוק וביסוס הגליל, ליצירה של סביבת חיים מתחדשת אשר מובילה למשיכת אוכלוסיות חדשות אליו, תוך שמירה על אופיו הייחודי של הגליל.