מכללה מקצועית לתעשייה מוכשרת

אי ידיעת החוק אינה פוטרת מעונש

תופעת סכסוכי עבודה והתנגשות האינטרסים בין מעסיקים למועסקים ידועה מקידמת-דנא ומופיעה במקורות של כל תרבות ולאום. אלא שלאורך השנים חלו שינויים רבים בתפיסת העובדים והארגונים המייצגים אותם לגבי זכויותיהם הטבעיות והארגוניות במקום העבודה וחובותיהם של המעסיקים כלפיהם. במקביל, חודדו הזכויות של הבעלים והמנהלים כבעלי הקניין. על כן, חשוב לצייד כיום את המנהלים, בדרג הביניים ובדרג הבכיר כאחד, בסל של "כלי עבודה" מגוונים הנוגעים בעולמות שונים: ניהול, משפט, כלכלה, אינטליגנציה רגשית, אתיקה ומוסר ועוד.
בשנים האחרונות ישנה מעורבות משפטית אינטנסיבית ביחסי העבודה בישראל, כמו גם בדיני העבודה, כפי שלא הייתה בעבר. מאחר שהדרישות המשפטיות באות בחלקן מהמחוקק ובחלקן מבתי הדין (הפסיקה), ישנה חשיבות רבה שגם המנהל-במטה ובשטח יכיר את הזכויות והחובות של עובדיו, ולא פחות מכך ידע לפקח אחר תקינות וחוקיות ההחלטות המשפטיות/מנהליות שהארגון מוציא במהלך ההנעה השוטפת של עובדיו. הסביבה הניהולית חייבת להיות קשובה ורגישה להתפתחויות המואצות בתחום המשפטי ולבחון כל העת את תהליכי קבלת ההחלטות הנוגעים באספקטים המשפטיים (למשל, שימוע בטרם פיטורין או החלטות ניהוליות הפוגעות בזכות הפרטיות של העובד).
מעסיקים וחברי הנהלה לא תמיד מודעים לדרישות מהם ולחובותיהם, דבר העלול להסב נזק רב לארגון מבחינה כלכלית ותדמיתית. מהעבר השני, גם העובדים "טובעים" בשטף המידע הקיים כיום ונדמה להם (פעמים רבות מתוך אי ידיעה) שהמשפט עומד לזכותם בכל סוגיה בעולם העבודה. כתוצאה מכך, במקומות עבודה רבים מתעוררים משברים ביחסי העבודה דבר שפוגע באופן חמור ביעילות ואיכות השירות או המוצר כלפי הלקוח. בעולם עסקי הנמצא באטמוספרה של תחרות דינמית, משברים שכאלו עלולים להסב נזקים שפעמים רבות לא ניתן יהיה לתקנם.
לסיכום, הקורס בדיני ויחסי עבודה מקנה למנהל בארגון, הן בתפקידי מטה והן בתפקידי ניהול בשטח, כלי בסיסי מצוין להכרת משפט העבודה ועקרונותיו, כמו גם הכרות עם חוקי היסוד המשפיעים באופן ישיר וחזק על החלטות המעסיק בעניינו של העובד. בתוך כך, הקורס יחשוף את המנהל לפסיקה הבולטת בנושאים מרכזיים בעולם העבודה, לחוקי המגן, להסכמים קיבוציים ואישיים ועוד.

פרטים נוספים אודות הקורס לחץ כאן