מכללה מקצועית לתעשייה מוכשרת

מעמד משפטי ותרומות


עמותת ארז - מרכז לקידום החינוך והחברה בגליל המערבי, המוכרת כמכללת ארז, הנה עמותה רשומה מספר 580008498.
העמותה נוסדה בשנת 1981.
לעמותה אישור ניהול תקין בתוקף
תרומות לעמותה מוכרות לצרכי מס (אישור לפי סעיף 46)

פרטי חשבון בנק לתרומות:
בנק טפחות
סניף 442 (שלומי)
מספר חשבון : 153816

מען דואר:
ת.ד. 115 קריית חינוך, שלומי 22832