מכללה מקצועית לתעשייה מוכשרת

מלגות

מכללת ארז פועלת באמונה כי כל אדם יוכל לממש את זכותו ללמוד, לרכוש השכלה ומקצוע בעזרתם יוכל להשתלב ולהתפתח בשוק העבודה ולהתפרנס בגאווה. המכללה מסייעת במידת האפשר לסטודנטים הרוצים לרכוש השכלה מקצועית באמצעות מלגות לימודים. 

המלגות ניתנות בזכות תרומתם הנדיבה של קרנות ואנשים פרטים המשוכנעים ביכולתם האישית של כל אחד ואחת ובמטרה לעודד סקרנות, הכשרה והשכלה ולהשקיע בהון האנושי המועסק במפעלי תעשייה היצרנית בצפון. המלגות מוענקות על בסיס קריטריונים ובכפוף למילוי טפסים וחתימה על הגשת בקשה למלגה. 

מידע: 
1. המלגה ניתנת לאחר מילוי טופס בקשה כנדרש. 
2. המלגה היא אישית. 
3. המלגה תוענק בהתאם למועדים שייקבעו על ידי וועדת מלגות. 
4. המלגה תוענק לקורס המבוקש בטופס הבקשה ולא תישמר לקורס אחר. 
5. וועדת המלגות רשאית לדחות או לאשר באופן מלא או חלקי בקשה לסיוע בהתאם לנתונים המונחים לפניה ובהתאם לשיקול דעתה המקצועי. 
6. בקשות המלגה והחלטות וועדת המלגות נשמרים בסודיות מלאה ובצנעת הפרט (מבקש המלגה מסכים כי שמו עשוי להימסר לתורמי המלגה, לפי בקשתם) 
7. וועדת המלגות מתנה בדרך כלל את קבלת המלגה בהתמדה בלימודים. 

- טופס בקשת מלגה מקוצר לקורסים ייעודיים