מכללה מקצועית לתעשייה מוכשרת

מלגות

מכללת ארז מאמינה כי לכל אדם יש את הזכות ללמוד, לרכוש השכלה ומקצוע בעזרתם יוכל להשתלב ולהתפתח בשוק העבודה. לכן המכללה מסייעת בעזרת מלגות לסטודנטים הרוצים לרכוש השכלה מקצועית. המלגות ניתנות על ידי תורמים פרטים מתוך שליחות לאומית של קידום התעשייה ובמטרה לעודד את מימוש הפוטנציאל האישי של כל סטודנט. המלגות מוענקות על בסיס קריטריונים סוציו אקונומיים ובכפוף להגשת בקשה למלגה ומילוי טפסים.
מידע:
1. המלגה ניתנת לאחר מילוי טופס בקשה כנדרש.
2. המלגה היא אישית.
3. המלגה תוענק בהתאם למועדים שייקבעו על ידי וועדת מלגות.
4. המלגה תוענק לקורס המבוקש ולא תישמר לקורס אחר.
5. וועדת המלגות רשאית לדחות או לאשר באופן מלא או חלקי בקשה לסיוע בהתאם לנתונים המונחים לפניה ובהתאם לשיקול דעתה המקצועי.
6. בקשות המלגה והחלטות וועדת המלגות נשמרים בסודיות מלאה ובצנעת הפרט.
7. וועדת המלגות מתנה בד"כ את קבלת המלגה בהתמדה בלימודים ו/או בסיומם בהצלחה.