מכללה מקצועית לתעשייה מוכשרת

ניהול למנהלי ביניים בתעשייה - התאחדות התעשיינים

מנהלי מחלקות, ראשי צוותים מנהלי משמרות ומנהלי עבודה הנם הדרג הראשון בשרשרת הניהול בתעשייה. מנהלים אלו אחראים בשטח לתוצאות ולאיכות המוצרים של הארגון. זהו הדרג שנמצא בקשר יום יומי עם העובדים וחי את המורכבות של ניהול שוטף בסביבה שלרוב היא לחוצה ותובענית ("בין הפטיש לסדן"). במקרים רבים עובדים אלו קודמו מתפקידי ייצור ללא ניסיון ניהולי.

המעבר המוצלח לייצור מתקדם טומן בחובו אתגרים רבים. פיתוח ההון האנושי הוא אחד הגורמים המשפיעים על המעבר לתעשייה חכמה ועל הטמעת חדשנות וטכנולוגיות מתקדמות. השקעה בהכשרת מנהלי דרג הביניים משפרת את ביצועיהם וביצועי הכפופים להם, מעצימה את התפתחותם ובכך, בסופו של דבר, מגדילה את הפריון של המפעל.

מטרת הקורס היא להקנות ידע, מיומנויות וכלים שיאפשרו למנהלים בדרג ביניים לפתח את יכולתם האישית לניהול אנשים בצורה אפקטיבית ולהתמודדות טובה יותר עם האתגרים העומדים לפניהם.

נושאי הלימוד

מפגש ראשון: תפיסת התפקיד הניהולי
פתיחה: רועי ישראלי, מנהל מרחב צפון בהתאחדות התעשיינים
תפיסה מייצרת מציאות> תפיסה> התנהגות> תוצאה, תפיסות מקדמות ומעכבות, מיפוי הציפיות ממנהל, ביסוס תפיסת תפקיד המנהל - מנהיגות במצב חירום מתמשך.

מפגש שני: יוזמים
מהי פרואקטיביות/ רה-אקטיביות בניהול, שפה פרואקטיבית ורה- אקטיבית, פרואקטיביות כדרך חיים/ בתגובה למצב, מודל הרמזור, מעגל ההשפעה ומעגל הדאגה.

מפגש שלישי: "עניין של זמן"
תפישות וכלים מתקדמים בניהול זמן אפקטיבי- הזמן כמשאב, ניהול במציאות של אי וודאות מתמשכת, ניהול "חשוב" מול "דחוף", כיצד להכניס את ה"חשוב" ליום עבודה ניהול זמן ברמה שבועית ויומית. תכנון ובקרה הגדרת מדדי הצלחה והתאמתם למטרות ויעדים. בניית שגרות עבודה אפקטיביות.

מפגש רביעי: מצוינות ארגונית
מהי ולמה תרבות של מצוינות ארגונית. למה גמישות ומצוינות ארגונית ? התפתחות גישות הניהול ומעבר מניהול דטרמינסטי ידוע לסטוכסטי משתנה, מהי תרבות של מצוינות? מצוינות אל מול הצטיינות. מה תפקיד המנהל בתרבות של מצוינות.

מפגש חמישי: תקשורת בינאישית מקדמת
פיתוח מיומנויות של בהירות והבנה: מפתחות לתקשורת אפקטיבית, מיומנויות של הקשבה אפקטיבית, שאילת שאלות ככלי ניהולי, העברת מסרים. סגנונות תקשורת, זיהוי סגנון התקשורת האישי שלי, התאמת סגנון התקשורת לעומד מולי.

מפגש שישי: מיומנויות ראיון
תהליך הגיוס בארגונים, מיתוג מעסיק, ביצוע ראיון אפקטיבי, מודל שלושת היהלומים בתפקיד, הכנה, ביצוע וסיכום ראיון.

מפגש שביעי: קליטה וחניכה של עובדים חדשים
רושם ראשוני, בניית תכנית קליטה והכשרה, כלים בחניכה: בניית תכנית חניכה, הוצאה לפועל ובקרה על התכנית, סיכום התהליך וצידה לדרך.

מפגש שמיני: השפעה ורתימה
השפעה בארגון זיהוי מקורות העוצמה, אסטרטגיות ההשפעה של המנהל, בניית אמון ושיתוף פעולה עם העובדים, הממשקים וההנהלה.

מפגש תשיעי: מוטיבציה והנעת עובדים
פירמידת הצרכים של מאסלו, איך אנחנו כמנהלים יכולים להשפיע על המוטיבציה של העובדים?
כלים להנעת עובדים - משוב שוטף, תקופתי, שאילת שאלות, הקשבה אפקטיבית.

מפגש עשירי: משוב ככלי ניהולי
משוב: כלי חשוב ומהותי להעצמת הכישורים ויכולות העובדים המוביל להגברת המוטיבציה בעבודה למקבל המשוב ולנותן המשוב. מודעות לנקודות החוזק ולנקודות לחיזוק אישי כמנוף להעצמה. משוב שוטף מול הערכת ביצועים תקופתית.

מפגש אחד עשרה: ניהול קונפליקטים
פיתוח מודעות ולימוד עקרונות כיצד לזהות מצבי משבר והתפתחות קונפליקט, להתמודד ולנהל מצבי קונפליקט לפי גישת WIN-WIN: מהו קונפליקט, כיצד נוצר ומה השלכותיו על מערכות היחסים בעבודה. התייחסות אפקטיבית להתנגדויות, הקניית מיומנויות של חשיבה יצירתית משותפת למציאת הפתרון האופטימלי ביותר למצב נתון. עקרונות ומודל לניהול שיחות קשות

מפגש שתים עשרה: מפגש סיום
אירוח בארגון – למידת עמיתים, הצגת תוצרי למידה - משתתפים, סיכום התוכנית

פרטים כלליים

קהל יעד: מנהלי מחלקות, מנהלי צוותים ומנהלי תחומים.
משך הקורס: 60 שעות לימוד אקדמיות בהיקף של 12 מפגשים
ימי לימוד: פעם בשבוע, 9:00-13:00
תאריך פתיחה: ספטמבר 2024
שכר לימוד: 2,800 ש"ח לחברי התאחדות התעשיינים, 3,900 ש"ח לאחרים

מידע נוסף