מכללה מקצועית לתעשייה מוכשרת

השתלמות למנהלים: קריאת דו"חות כספיים

במהלך ההשתלמות ילמדו המשתתפים על מבנה הדו"חות הכספיים וניתוחם.

מטרת ההשתלמות היא להעשיר את ארגז הכלים המקצועי של המשתתפים באופן שיאפשר להם להבין טוב יותר את הפעילות העסקית וליצור הלימה בין תכניות העבודה שלהם לצרכי הארגון.

נושאי הלימוד

מבנה הדו"חות הכספיים:
 • מאזן, רווח והפסד, תזרים מזומנים, מבנה הון, ביאורים.
 • מבט על דוגמאות של חברות מוכרות.
מאזן:
 • מבט על המבנה של המאזן וההיגיון מאחוריו.
דו"ח רווח והפסד:
 • חלקי הדו"ח. הצגת סוגי ההוצאות (עלות המכר, הוצאות תפעוליות, מימון).
 • הצגה של שורות הרווח השונות וההבדלים ביניהן (רווח גולמי, רווח תפעולי, רווח נקי)
תזרים מזומנים
 • מעבר על חלקי תזרים המזומנים וההבדלים בינו לבין דו"ח רווח והפסד.
ניתוח אנכי ואופקי
 • ניתוח אופקי (על פני זמן. השוואת שינויים בין תקופות)
 • ניתוח אנכי (התחלת הצגת היחסים הפיננסיים הפשוטים: שיעור רווח גולמי, שיעור עלויות תפעוליות מסך המכירות וכדומה)
יחסים פיננסיים
 • יחס שוטף; יחס מהיר; הון חוזר (Working Capital); P/E Ratio;
 • Inventory Turnover; DEBT/EQUITY Ratio

פרטים כלליים

קהל יעד: מנהלים בדרג סמנכ"ל וכפופים לסמנכ"ל (מנהלי מחלקות, מנהלי תחומים, מנהלי ייצור).
משך הקורס: 10 שעות אקדמיות, בהיקף של שני מפגשים
ימי לימוד: ימי ראשון, בין השעות 9:00 - 13:00
שכר לימוד: 500 ש"ח

מידע נוסף

על המרצה: אילן פרנקוס, מנהל בכיר בעל ניסיון רב בניהול מערכות פיננסיות ותפעוליות בחברות יצרניות וחברות בשלב הפיתוח. בעל תואר ראשון בכלכלה ומנהל עסקים ותואר שני בכלכלה מאוניברסיטת חיפה.

 • ההשתלמות תתקיים בכתת לימוד בגן התעשייה תפן. כולל פינת קפה וכיבוד קל. 
 • פתיחת ההשתלמות מותנית ברף מינימום נרשמים. 
 • אפשריים שינויים בשעות המפגשים ותדירותם בהתאם לצרכיי המפעלים. 
 • תינתן קדימות בהרשמה למפעלים בתפן.