מכללה מקצועית לתעשייה מוכשרת

שרטוט טכני

ההתקדמות הטכנולוגית שחודרת למפעלים עם האצת המעבר לייצור מתקדם, מדגישה את הצורך ברכישת ידע מקצועי ומיומנויות הדרושות לעובדי התעשייה על מנת לעמוד בקצב השינויים. אחת ממיומנויות אלה היא קריאת שרטוט טכני. השרטוט הטכני מתאר גופים על פי קודים וקני מידה מוסכמים והוא משמש כשפה אוניברסלית בתעשיות שונות ברחבי העולם. שפת השרטוט נועדה לשמש כאמצעי תקשורת בין הספקים והלקוחות וכן בתקשורת פנימית בין העובדים, ובכך היא תורמת לשיפור תהליכי העבודה והייצור.

הקורס מקנה ידע בסיסי בקריאת שרטוט טכני, קריאת מידות והיכרות עם מונחים וסימנים מוסכמים. מטרת הקורס היא להקנות לעובדי הייצור ובקרת האיכות בקיאות בקריאת שרטוט טכני אשר תיצור שפה משותפת בין עובדי המפעל במחלקות השונות ותתרום לקיצור זמני ותהליכי העבודה במפעל.

נושאי הלימוד

  • מבוא - חשיבות השרטוט הטכני ומטרותיו
  • מושגי יסוד בשרטוט
  • היטלים וחתכים - תורת ההטלה (תקן ISO, תקן אמריקאי)
  • מידות ומתן מידות
  • קריאת טולרנסים
  • קביעת סיבולת ואפיצויות
  • שימוש בטבלאות
  • שרטוט והרכבה
  • כלי מדידה

פרטים כלליים

קהל יעד: עובדי ייצור, בקרי איכות, מנהלים טכניים וכל מי שנדרש לקרוא שרטוט בעבודתו ומעוניין להרחיב ולהעמיק את ידיעותיו בתחום.
משך הקורס: 45 שעות אקדמיות בהיקף של 9 מפגשים.
ימי לימוד: יום ראשון, בין השעות: 17:30 – 21:30
תאריך פתיחה: פברואר 2025
שכר לימוד: 1,950 ש"ח + דמי רישום: 200 ש"ח
תעודות: לבוגרי הקורס שסיימו בהצלחה ועמדו בכל חובות הקורס תוענק תעודה מטעם המכללה, בכפוף לתקנון הלימודים.

מידע נוסף

10% הנחה בהרשמה מוקדמת, עד שבועיים לפני הפתיחה | שכר הלימוד אינו כולל דמי רישום בסך 200 ש"ח.

ניתן לקיים את הקורס גם כהכשרה פנים מפעלית.
חברי איגוד המתכת, בהתאחדות התעשיינים, יוכלו להגיש בקשה לסבסוד הקורס בהתאם לתקנון.

* ייתכנו שינויים בתכנית הלימודים.