מכללה מקצועית לתעשייה מוכשרת
הישיבה השבועית
רשומה מהבלוג של:
נכתב בתאריך:
17/6/2014

נכחו חברי ועדת הצעירים