מכללה מקצועית לתעשייה מוכשרת
ישיבת צוות מזכירות בנוגע לשכונה החדשה
רשומה מהבלוג של:
נכתב בתאריך:
28/5/2014

נכחו:
סיכום ישיבה: