מכללה מקצועית לתעשייה מוכשרת

ממונה בטיחות לגז טבעי

מכללת ארז מציעה הכשרות בתחום הגז הטבעי למפעלי תעשייה וארגונים המחוברים לרשת חלוקת הגז הטבעי. על פי תקנות הגז הטבעי, ממונה בטיחות שמפעלו מבקש להתחבר לגז טבעי באמצעות רשת החלוקה או באמצעות צובר, מחויב להציג אישור השתלמות בגז טבעי. מכללת ארז מאושרת ע"י האגף להכשרות מקצועיות במשרד הכלכלה לקיים הכשרה לממונה בטיחות בגז טבעי.

נושאי הלימוד

• תקנים והיבטי בטיחות באווירה נפיצה בציוד ובמתקני גז
• גז טבעי תכונות וסיכונים
• ניהול בטיחות במערכות משולבות גז טבעי
• בטיחות בסביבת גז טבעי
• תכנית חירום מפעלית
• תרחישי אירוע חירום מפעלי וניתוחם
• מכשור חשמלי באווירה נפיצה
• גלאי גזים
• תחנת ה PRMS
• סוגי מורשים ועבודות
• מערכת הגז במקטע הפנים מפעלי
• תפעול, תחזוקה ומסירת מתקן גז טבעי
• מילוי וגירוש גז
• סיכונים בעבודה בסביבת מבער הגז
• כיבוי אש
• ניהול סיכונים בסביבת גז טבעי

פרטים כלליים

קהל יעד: ממונה בטיחות
משך הקורס: 40 שעות אקדמיות בהיקף של 10 מפגשים
ימי לימוד: ימי חמישי, בין השעות: 17:00 – 20:15
תאריך פתיחה: 25/01/2018
תנאי קבלה: תעודת ממונה בטיחות ממוסד השכלה המאושר ע"י האגף להכשרות מקצועיות במשרד הכלכלה.
שכר לימוד: 2,200 ש"ח
תעודות:  המסיימים בהצלחה יקבלו תעודת גמר "השתלמות בגז טבעי לממונה בטיחות" מטעם מכללת ארז בפיקוח משרד הכלכלה.

מידע נוסף

ההשתתפות בהכשרה תזכה את הממונה ב-5 ימי השתלמות.