מכללה מקצועית לתעשייה מוכשרת

הפרחים למרצים

קורס עברית הסתיים ביום חמישי ב-SolarEdge.
המשתתפים הנרגשים והמנהלים שלהם סיפרו על הצלחת הקורס ועל תרומתו על עבודתם. לאות תודה, קנו משתתפי הקורס זר פרחים גדול לרבקה באר, המרצה, שלא הצליחה להסתיר את התרגשותה.



השבחים המשיכו להגיע גם בסיום קורס ביקורת איכות לחלקי פלסטיק במפעל מיטרוניקס שהוביל רן אסטרחן.