מכללה מקצועית לתעשייה מוכשרת

קורס הזרקה נפתח בתפן מערכות זרימה

קורס הזרקה נפתח היום בתפן מערכות זרימה. 
בקורס משתתפים עובדי הצוות הטכני, נציג מהאיכות, מנהל מחלקת הפיתוח ומהנדס במחלקה, צוות המזריקים והתבניות וסמנכ"ל התפעול פרדי בנבנישתי. במעמד הפתיחה דיבר בנבנישתי על חשיבות רכישת והעמקת הידע למקצועיות העובדים ואיחל להם בהצלחה.