מכללה מקצועית לתעשייה מוכשרת

שומרים על הכתר

קורס הידראוליקה ופנאומטיקה למנהלי אחזקה בכתר הסתיים בהצלחה. 
הנהלת החברה קיבלה מהעובדים משוב חיובי והחליטה לשכפל את הקורס לאתרים השונים של החברה.