מכללה מקצועית לתעשייה מוכשרת

קורונה

בכפוף להנחיות משרד הבריאות, חזרנו ללימודים במכללה.
ביום 13.4.21 פקע תוקפן של תקנות החינוך. המשמעות היא שאין הגבלות כלל על פעילות "מוסד המקיים פעילות חינוך" כהגדרתו בחוק, ובכלל זה לימודי ההכשרות המקצועיות.
על לימודים כאמור לא חלה גם מגבלת ההתקהלות הכללית והמשמעות היא שניתן לקיים פעילות ללא הגבלה, גם בקבוצות שעולות על מגבלת ההתקהלות הכללית, ואין משמעות לעניין זה אם המשתתפים הם בעלי תו ירוק או לא. כאמור, ניתן לחזור ללמידה פרונטלית בכלל המקצועות הן בשעות העיוניות והן בשעות המעשיות

יחד עם זאת, יש להקפיד על ההוראות הכלליות:
על המרצים, סטודנטים, עובדים ואורחים להגיע למכללה עם מסכות פה-אף מבית.
חובה לעטות מסכה למעט במצבים שהוחרגו על ידי משרד הבריאות.
יש לשמור על ריחוק חברתי - 2 מטר בין אדם לאדם בכל כיוון.
חובת בידוד על פי נהלי משרד הבריאות.
לא תתקיים פינת קפה. אין לאכול בזמן השיעור.
יש להקפיד על הגיינה אישית ובכלל זה שטיפת ידיים. יש להפנות את באי המכללה לעמדות חיטוי הידיים לפני כניסתם למכללה.