מכללה מקצועית לתעשייה מוכשרת

קורונה

חזרנו ללימודים!!
במהלך החגים, וככל שיימשך הסגר, הלימודים יתקיימו בצורה מקוונת. 
כדי לשמור על בריאותכם ובריאות הציבור, יש להישמע להנחיות ולפעול על פי התו הסגול:

 • על המרצים, סטודנטים, עובדים ואורחים להגיע למכללה עם מסיכות פה – אף מבית.
 • עם הכניסה למכללה יציגו כולם - מרצים, סטודנטים, עובדים ואורחים טופס הצהרת בריאות, ייבדקו לחום גוף, יירשמו ביומן הבקרה על ידי השומר ויוודאו כי הוא כי הם יודעים באיזו כיתה הם לומדים ומהן שעות הלימוד.
 • מרצים, סטודנטים, עבדים ואורחים שסובלים מתסמיני מחלת הקורונה – חום 38 ומעלה או שיעול או קושי בנשימה (למעט שיעול או קושי בנשימה הנובעים ממצב כרוני, כגון אסתמה או אלרגיה אחרת) לא ייצאו למכללה ולא יורשו להיכנס לכותלי המכללה.
 • הדבר אמור כמובן גם לחולים מאומתים או לנדרשים לבידוד על פי הנחיות משרד הבריאות.
 • על כל אירוע חריג יש לדווח למנהל המכללה ולממונה קורונה.
 • יש לשמור על ריחוק חברתי - 2 מטר בין אדם לאדם בכל כיוון.
 • כניסת מרצים, סטודנטים, עובדים ואורחים למכללה ולכיתות תעשה באופן מדורג ומבוקר.
 • אין לאפשר התקלות בכניסה למכללה, במקום הלימודים או בהפסקות.
 • יש להפנות את מרצים, סטודנטים, עובדים ואורחים ישירות לכיתה בה מתקיים השיעור או למקום שהותם במכללה.
 • חובה לעטות מסיכה למעט במצבים שהוחרגו על ידי משרד הבריאות.
 • לא תתקיים פינת קפה. מרצים, סטודנטים, עובדים ואורחים יורשו להביא אוכל מהבית, אך לא לאכול בקבוצות.
 • מרצה, סטודנט, עובד או אורח שסיים את לימודיו/עיסוקיו ייצא מהכיתה ומשטח המכללה.
 • יש להקפיד על הגיינה אישית ובכלל זה שטיפת ידיים. יש להפנות את באי המכללה לעמדות חיטוי הידיים לפני כניסתם למכללה.