מכללה מקצועית לתעשייה מוכשרת

קורונה

בכפוף להנחיות משרד הבריאות, חזרנו ללימודים במכללה.
כדי לשמור על בריאותכם ובריאות הציבור, יש להישמע להנחיות ולפעול על פי התו הסגול:

 • על המרצים, סטודנטים, עובדים ואורחים להגיע למכללה עם מסכות פה-אף מבית. 
 • עם הכניסה למכללה יציגו כולם - מרצים, סטודנטים, עובדים ואורחים טופס הצהרת בריאות, ייבדקו לחום גוף, יירשמו ביומן הבקרה על ידי השומר ויוודאו כי הם יודעים באיזו כיתה הם לומדים ומהן שעות הלימוד. 
 • מרצים, סטודנטים, עבדים ואורחים שסובלים מתסמיני מחלת הקורונה – חום 38 ומעלה או שיעול או קושי בנשימה (למעט שיעול או קושי בנשימה הנובעים ממצב כרוני, כגון אסתמה או אלרגיה אחרת) לא ייצאו למכללה ולא יורשו להיכנס לכותלי המכללה. 
 • הדבר אמור כמובן גם לחולים מאומתים או לנדרשים לבידוד על פי הנחיות משרד הבריאות. 
 • על כל אירוע חריג יש לדווח למנהל המכללה ולממונה קורונה. 
 • יש לשמור על ריחוק חברתי - 2 מטר בין אדם לאדם בכל כיוון. 
 • כניסת מרצים, סטודנטים, עבדים ואורחים למכללה ולכיתות תעשה באופן מדורג ומבוקר. 
 • אין לאפשר התקלות בכניסה למכללה ובתוכה. 
 • יש להפנות מרצים, סטודנטים, עובדים ואורחים ישירות לכיתה בה מתקיים השיעור או למקום שהותם במכללה. 
 • חובה לעטות מסכה למעט במצבים שהוחרגו על ידי משרד הבריאות. 
 • לא תתקיים פינת קפה. אין לאכול בזמן השיעור. 
 • מרצה, סטודנט, עובד או אורח שסיים את לימודיו/עיסוקיו ייצא מהכיתה ומשטח המכללה. 
 • יש להקפיד על הגיינה אישית ובכלל זה שטיפת ידיים. יש להפנות את באי המכללה לעמדות חיטוי הידיים לפני כניסתם למכללה.