מכללה מקצועית לתעשייה מוכשרת

קורס מיומנויות ניהול למנהלים בדרג ביניים בשיתוף התאחדות התעשיינים