מכללה מקצועית לתעשייה מוכשרת

מפגש מענקי מו"פ של הרשות לחדשנות