מכללה מקצועית לתעשייה מוכשרת

רובוטים מייצרים מקומות עבודה

רבים האמינו כי כניסתם של רובוטים לקווי הייצור יובילו לפיטורים המוניים.
מחקר חדש של המרכז לחקר הכלכלה האירופית (ZEW) מוכיח אחרת. לפי המחקר, אשר בחן את השתלבותם של רובוטים בתעשייה בגרמניה, בחמש השנים האחרונות הוחלפו 5% מהעובדים על ידי מכונות, אך הם הופנו לעבודה במשרות חדשות שלא היו קיימות לפני כן.