מכללה מקצועית לתעשייה מוכשרת

מעוררים מודעות ואחריות

קורס נאמני בטיחות הסתיים השבוע במכללה.
"הקורס עורר אצלנו את נושא המודעות והאחריות, שתי מילים קטנות שיש להן חשיבות עצומה בעבודתו של נאמן בטיחות". סיכמו הסטודנטים, "נוכחנו לדעת כמה מעט אנחנו יודעים וכמה גדולות הן זכותנו וחובתנו לבקש ולדעת.""זוהי בדיוק מטרת הקורס, לעורר מודעות ולגבש תפיסת תפקיד אצל נאמני הבטיחות", אישר חיים לוקש, מרצה הקורס.

המשך עבודה בטוחה לכולם!