מכללה מקצועית לתעשייה מוכשרת

הסטודנטים בקורס מתקין גז טבעי בסיור לימודי

הסטודנטים בקורס מתקין גז טבעי הגיעו לסיור לימודי במפעל שטראוס באזור התעשייה בר לב ונחשפו למערכת הגז הטבעי שהוקמה בו.