מכללה מקצועית לתעשייה מוכשרת

מבחן מעשי בקורס מתקין גז טבעי

הסטודנטים בקורס מתקין גז טבעי נבחנו היום במבחן מעשי.הסטודנטים הנרגשים התאספו במעבדת הגז הטבעי במכללה בבוקר וניצלו את השעות האחרונות לפני הבחינה לחזרה סופית על המתקנים.