מכללה מקצועית לתעשייה מוכשרת

כנס תעשיינים - מענקים לקידום הפריון בגליל