מכללה מקצועית לתעשייה מוכשרת

מכללת ארז אירחה את סמנכ"ל אסטרטגיה ותכנון מדיניות במשרד הכלכלה

גב' מיכל פינק, סמנכ"ל אסטרטגיה ותכנון מדיניות במשרד הכלכלה, הגיעה בשבוע שעבר לביקור במכללת ארז.
בביקור נכחו מר הנרי צימרמן, מנכ"ל מפעל טרלידור ויו"ר התאחדות תעשייני הצפון, ומר מיקי שמלצר, מנכ"ל מפעל שצ"פ.

במרכז הביקור עמד עדכון לגבי יציאת קול קורא של משרד הכלכלה בנושא העלאת הפריון, ובמהלכו הועלו הקשיים הצפויים בתהליך הגשת המועמדות לקול קורא. זאת, במטרה להביא לגיבוש פתרון שיתרום להצלחת היוזמה באופן המיטבי.

הביקור, שנחתם בתחושות חיוביות, הדגיש את כוונתה של מכללת ארז להיות פלטפורמה לליווי תהליך הוצאתו לפועל של הקול קורא בגליל.
לאור זאת, מכללה תערוך כינוס משמעותי לחשיפת הקול קורא ותנאיו בפני תעשייני הגליל.