מכללה מקצועית לתעשייה מוכשרת

טכנולוגיות העוסקות בהפקת אנרגיה

הידראוליקה ופנאומטיקה הינם טכנולוגיות העוסקות בהפקת אנרגיה והעברת כוח על ידי דחיסת גז ואוויר דרך צינורת. מערכות פנאומטיות והידראוליות נמצאות כיום כמעט בכל מפעל ותעשיות רבות תלויות במערכות אלו לצורך תפקודן השוטף זהו תחום בו חלים שינויים וחידושים בקצב מואץ, ניהול אחזקה חכם למערכות אלו בעידן טכנולוגיה מתקדמת מציב אתגרים טכניים לאנשי מקצוע ומחייב לימוד והתמקצעות בענף. מטרת הקורס הקניית ידע מקצועי מקיף ומיומנויות בתכנון, תפעול, טיפול ואחזקה של מערכות אלה בתעשייה.