מכללה מקצועית לתעשייה מוכשרת

בקרים מתוכנתים

מערכות בקרה מתוכנתות הפכו בעשורים האחרונים לחלק בלתי נפרד ממערכות החשמל והאלקטרוניקה, הן בבית והן בתעשייה.
הבקרים המתוכנתים הינם התקן תעשייתי ממוחשב, המיועד לאיסוף מידע ולבקרה על תהליכים, בהתאם לציוד הקצה אליו מחובר הבקר. נוכחותם המתמדת בחיינו יצרה בשנים האחרונות ביקוש רב לאנשי מקצוע בעלי הכשרה בתחום הבקרים המתוכנתים.
הקורס מיועד לכל מי שרוצה לרכוש השכלה ומקצוע טכני נוסף, לרבות חשמלאים עצמאיים ועבדים בתחום הייצור והתעשייה.
הקורס יקנה למשתתפים ידע בהפעלת בקרים מתוכנתים, קריאה ופירוש מעגלי פיקוד ובקרה, תכנון מעגלי פיקוד ותרגומם לשפת תכנות והתקנת בקר מתוכנת במערכת תעשייתית, על פי תכנית חיווט.