מכללה מקצועית לתעשייה מוכשרת

בקרה והבטחת איכות - מרכז צעירים בית שאן

עובדי מערך האיכות אחראיים להקמה ולהטמעה של תהליכים ארגוניים במפעל או בארגון, כמו גם לתחזוקתם ולשיפורם. בנוסף, עליהם להבטיח עמידה בצרכי הלקוח ודרישות המוצר או השירות. ההתקדמות הטכנולוגית והצמיחה בהיקף המידע מביאות לעלייה בדרישות ובציפיות של הלקוחות ומציבות אתגר חדש בפני עובדי מערך האיכות. בכדי להמשיך ולשמור על שביעות רצון הלקוחות, העובדים נדרשים למקצועיות רבה, להכרה של ארגז הכלים המתקדמים ביותר הקיימים לצד היכרות עם הכלים המסורתיים, וכן לגמישות מחשבתית ולחשיבה חדשנית.

קורס בקרה והבטחת איכות מתמקד ביישומי בקרת איכות ברמת המוצר, השירות והתהליך. הקורס מעניק לבוגרים ידע בארגון, תכנון וניהול האיכות, הכולל ניתוח עלויות, מבדקים לאימות איכות, מערכות מידע, שיטות ניהול איכות ועוד. ידע זה מאפשר להם להבין כיצד בנויים תהליכים ארגוניים במפעל או בארגון ומקנה להם יכולת ללוות את תהליכים אלה.

נושאי הלימוד

 • מבוא לאיכות – מושגי יסוד
 • ניהול איכות כוללת (TQM)
 • הכרת דרישות תקן ISO 9001:2015
 • מבדקי איכות פנימיים וחיצוניים
 • דגימות קבלה על פי תקן
 • תורת המדידה – מטרולוגיה וכיול כלי מדידה
 • ביקורת ובחינה ויזואלית וממדית
 • הסמכה ומעקב איכות קבלני משנה וספקים
 • בדיקות לא הורסות (NDT)
 • עלויות איכות ואי איכות
 • ייצור רזה – התמקדות הפעולות מניעה
 • מושגי יסוד בסטטיסטיקה והסתברות
 • בקרת תהליכים סטטיסטית(SPC)
 • כתיבת מפרטי תהליך

פרטים כלליים

קהל יעד: הקורס מיועד לעוסקים בפועל בנושא בקרת איכות, מבקרי איכות ועובדי קבוצות איכות, וכאלה שעתידים לעסוק בפועל בנושא זה במפעלים שונים.
משך הקורס: 120 שעות לימוד אקדמיות, בהיקף של 24 מפגשים
ימי לימוד: ימי שלישי, 17:00 - 21:00
תאריך פתיחה: 25/06/2024
תעודות: לבוגרי הקורס שסיימו בהצלחה ועמדו בכל חובות הקורס תוענק תעודה מטעם המכללה, בכפוף לתקנון הלימודים.

מידע נוסף

הקורס מתקיים במרכז צעירים בית שאן

* ייתכנו שינויים בתכנית הלימודים