מכללה מקצועית לתעשייה מוכשרת

בקרה והבטחת איכות - גליל גולן עליון

ההתקדמות הטכנולוגית והצמיחה בהיקף המידע מביאות לעלייה בדרישות ובציפיות של הלקוחות ומציבות אתגר חדש בפני עובדי מערך האיכות שכן עמידה בדרישות המוצר או השירות היא תוצאה של הפעלת מערכת איכות מקצועית ויעילה במפעל. בכדי להמשיך ולשמור על שביעות רצון הלקוחות, העובדים נדרשים למקצועיות רבה, להכרה של ארגז כלים מתקדמים לצד היכרות עם הכלים המסורתיים, וכן לגמישות מחשבתית ולחשיבה חדשנית.

הקורס מתמקד ביישומי בקרה והבטחת איכות ברמת המוצר, השירות והתהליך. הנושאים הנלמדים משקפים את צרכי התעשייה. הידע הנרכש בקורס מאפשר להבין כיצד משולבת איכות בתהליכים ארגוניים במפעל ומקנה יכולת להיות שותפים לתהליכים אלה. ההכשרה רלוונטית גם לעובדי ייצור ומסייעת לחבר אותם לאחריות הארגונית המשותפת על איכות המוצר.

נושאי הלימוד

  • מבוא להבטחת ובקרת איכות - מושגים, הגדרות, גישות לניהול איכות, היסטוריה והתפתחות מקצוע האיכות, מהי הבטחת איכות. מהי בקרת איכות
  • תקנים, נהלים ותיעוד - תקינה בינלאומית, תקינה בישראל, מפרטים, כתיבת נהלים, הוראות עבודה ותיעוד
  • מדידה ושיטות בקרה - שיטות סטטיסטיות, דגימה, עקרונות המדידה והבחינה, מכשירי מדידה כיול ודיוק, תרשימי בקרה
  • ניהול סיכונים וניתוח גורמי כשל - שיטות לניתוח גורמי כשל, פעולות מתקנות, ניהול סיכונים, עלויות איכות ואי איכות, צוותי שיפור
  • תהליכי הארגון ובקרות בתהליכים - מבנה ארגוני, ממשקים בין תהליכים, ניהול קונפליקטים, בקרות בתהליכים, מבדקים פנימיים וחיצוניים
  • סיכום ומבחן

פרטים כלליים

קהל יעד: עובדי מחלקת האיכות או המיועדים לתפקידי איכות במפעל
משך הקורס: 100 שעות לימוד אקדמיות בהיקף 25 מפגשים
ימי לימוד: ימי שני, בין השעות 12:30-15:45
תאריך פתיחה: 23/10/2023
תנאי קבלה: 12 שנות לימוד וראיון קבלה
שכר לימוד: 3,800 ש"ח
תעודות: לבוגרי הקורס שסיימו בהצלחה ועמדו בכל חובות הקורס תוענק תעודה מטעם המכללה.

מידע נוסף

הלימודים מתקיימים במארג מבואות חרמון (צומת כח).

* יתכנו שינויים בימי הלימוד ובשעות.
** פתיחת הקורס מותנית במינימום נרשמים.