מכללה מקצועית לתעשייה מוכשרת

השתלמות בגז טבעי לממונה בטיחות

מכללת ארז מציעה הכשרות בתחום הגז הטבעי למפעלי תעשייה וארגונים שעתידים להתחבר לרשת חלוקת הגז הטבעי או לגז טבעי דחוס (CNG). המעבר לשימוש בגז טבעי במפעלי תעשייה יוסיף לסביבת העבודה סיכוני בטיחות אופייניים לגז הטבעי. על פי תקנות הגז הטבעי, ממונה בטיחות שמפעלו מבקש להתחבר לגז טבעי באמצעות רשת החלוקה או באמצעות CNG, מחויב להציג אישור השתלמות בגז טבעי. מכללת ארז מאושרת על ידי האגף להכשרות מקצועיות במשרד העבודה לקיים השתלמות בגז טבעי עבור ממוני בטיחות. המכללה מצוידת במעבדת גז טבעי, יחידה מסוגה בצפון הארץ, ובעלת סגל מרצים בכירים בעלי ניסיון רב בתחום הגז הטבעי.

ההשתלמות תסייע לממוני הבטיחות לבסס את יכולתם להתמודד עם סיכוני הבטיחות הטמונים בשימוש בגז טבעי ולפעול לקידום הבטיחות והבריאות התעסוקתית במקום העבודה בהתאם לדרישות הקבועות בחוק.

נושאי הלימוד

• תקנים והיבטי בטיחות באווירה נפיצה בציוד ובמתקני גז
• גז טבעי: תכונות וסיכונים
• ניהול בטיחות במערכות משולבות גז טבעי
• בטיחות בסביבת גז טבעי
• תכנית חירום מפעלית
• תרחישי אירוע חירום מפעלי וניתוחם
• מכשור חשמלי באווירה נפיצה
• גלאי גזים
• תחנת ה-PRMS
• סוגי מורשים ועבודות
• מערכת הגז במקטע הפנים מפעלי
• תפעול, תחזוקה ומסירת מתקן גז טבעי
• מילוי וגירוש גז
• סיכונים בעבודה בסביבת מבער הגז
• כיבוי אש
• ניהול סיכונים בסביבת גז טבעי

פרטים כלליים

קהל יעד: ממונה בטיחות
משך הקורס: 40 שעות אקדמיות בהיקף של 5 מפגשים
ימי לימוד: ימי רביעי, בין השעות: 9:00-15:30
תאריך פתיחה: 30/11/2022
תנאי קבלה: תעודת ממונה בטיחות ממוסד השכלה המאושר ע"י האגף להכשרות מקצועיות במשרד העבודה.
שכר לימוד: 2,200 ש"ח
תעודות:  המסיימים בהצלחה יקבלו תעודת גמר "השתלמות בגז טבעי לממונה בטיחות" מטעם מכללת ארז בפיקוח משרד העבודה.

מידע נוסף

ההשתתפות בהכשרה תזכה את הממונה ב-6 ימי כשירות.
הקורס מפוקח על ידי מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית במשרד העבודה.

10% הנחה בהרשמה מוקדמת עד שבועיים לפני הפתיחה.

* ייתכנו שינויים בתכנית הלימודים.