מכללה מקצועית לתעשייה מוכשרת

אודות מכללת ארז


מכללת ארז היא מכללה מקצועית להכשרת עובדים בתעשייה. המכללה מסייעת לתושבי הגליל לרכוש השכלה והכשרה מקצועית כדי שיוכלו להשתלב ולהתפתח בשוק התעסוקה. הצלחת המכללה מחזקת את הגליל, תורמת לדו קיום ומקדמת את השוויון בחברה הישראלית. 

  

מיצוי הפוטנציאל הייחודי של הגליל מוביל למימוש האפשרויות המצויות במרחב ולמימוש עצמי של כל תושב, לביטחון תעסוקתי וליכולת להתפרנס בגאווה. לשם כך המכללה מקיימת דיאלוג מתמיד עם התעשייה בפיתוח והפעלת תכניות לימוד רלוונטיות ונדרשות, שכן התעשייה היצרנית בצפון זקוקה לאנשים מוכשרים כפי שלאנשים מוכשרים נחוצה תעשייה משגשגת שתספק עבורם הזדמנויות חיים. 


למכללת ארז הכשרות והסמכות הן לאלו המעוניינים להשתלב בתעשייה, הן לעובדי תעשייה חסרי השכלה פורמלית והן לאלו המבקשים להעמיק את התמקצעותם עם ידע חדש. המכללה מציעה מגוון קורסים טכנולוגים בהוראה משולבת חניכה והתנסות מעשית וכן קורסים בתחום האיכות, הניהול, המחשב, השפות והבטיחות. המפעלים הם שותפים מחוללים לכל פעילות המכללה: באפיון הצרכים, בתכני הלימוד, במתן משוב, בהתנסות מעשית (סטאז') ובהשמת בוגרים.  

  

המכללה ממוקמת בשלומי, בקמפוס חדש ומרווח בעל אקלים לימודי מושלם. מבנה המכללה מצויד במעבדות מובילות ללימודי גז טבעי, מעבדות הידראוליקה, פניאומטיקה, CNC  ובקרים. את מרבית ההכשרות ניתן לקיים גם במתכונת פנים מפעלית.