מכללה מקצועית לתעשייה מוכשרת

השתלמות למנהלים: הכנת תכניות עבודה - תפן

במהלך ההשתלמות ילמדו המשתתפים על חשיבותה של תכנית עבודה ועל מרכיביה, כמו גם למידה של מדדי ביצוע וקריטריונים להצלחה. בנוסף, המשתתפים ירכשו כלים להכנת תכנית עבודה.

מטרת ההשתלמות היא להעשיר את ארגז הכלים המקצועי של המשתתפים באופן שיאפשר להבין טוב יותר את הפעילות העסקית וליצור הלימה בין תכניות העבודה שלהם לצרכי הארגון.

נושאי הלימוד

למה צריכים תכנית עבודה ומרכיביה?
  • תכנון + תקציב + משאבים + זמן = תוצאות
שלבים בהכנת תכנית עבודה:
  • מטרות -> גזירת יעדים מהמטרות -> מפל יעדים (גזירת יעדים מההנהלה כלפי מטה) -> פירוט משימות: הכנת תכניות מפורטות להשגת היעדים
כלים להכנת תכנית עבודה:
  • גאנט ואבני דרך; מחקר תומך, X MATRIX; נהלי עבודה מרכזיים
מדדי ביצוע וקריטריונים להצלחה: 
  • מדדי SMART: Specific, Measurable, Attainable, Relevant, Time bound (ספציפיים, ניתנים למדידה, ניתנים להשגה, רלבנטיים ונגזרים מהיעדים והמטרות, תחומים בזמן)

פרטים כלליים

קהל יעד: מנהלים בדרג סמנכ"ל או מדווחים לסמנכ"ל (מנהלי מחלקות, מנהלי תחומים, מנהלי ייצור).
משך הקורס: מפגש אחד בן 5 שעות אקדמיות, בשעות הבוקר
תאריך פתיחה: מאי 2019
שכר לימוד: 250 ש"ח

מידע נוסף

על המרצה: אילן פרנקוס, מנהל בכיר בעל ניסיון רב בניהול מערכות פיננסיות ותפעוליות בחברות יצרניות וחברות בשלב הפיתוח. בעל תואר ראשון בכלכלה ומנהל עסקים ותואר שני בכלכלה מאוניברסיטת חיפה.

  • ההשתלמות תתקיים בכתת לימוד בגן התעשייה תפן. כולל פינת קפה וכיבוד קל.
  • פתיחת ההשתלמות מותנית ברף מינימום נרשמים.
  • אפשריים שינויים בשעות המפגשים ותדירותם בהתאם לצרכיי המפעלים.
  • תינתן קדימות בהרשמה למפעלים בתפן.