מכללה מקצועית לתעשייה מוכשרת

קניינות ורכש

בשנים האחרונות ישנה הכרה בתרומת הקניינות והרכש לארגונים ולשיפור התוצאות העסקיות שלהם, רמת הביצועים ורמת השירותים שהם מספקים ללקוחות. מקצוע הקניינות והרכש הופך מבוקש יותר ויותר, ובעלי המקצוע יכולים להשתלב כשכירים במגוון חברות גדולות או קטנות, פרטיות או ציבוריות, יצרניות או ספקיות שירותים. 
ההתקדמות הטכנולוגית בעידן ה-Industry 4.0 משפיעה גם על תחום זה. תהליכי דיגיטציה ואוטומציה משנים את ממשקי העבודה של הקניין ועליו להכיר מערכות מתקדמות לניהול ידע וניהול בענן ולהתעדכן על כניסתן של טכנולוגיות תומכות בעולם הלוגיסטיקה, דוגמת סורקים ומסופונים.

תפקידו של הקניין לבצע רכש של רכיבים, חומרים ציוד ושירותים, ולעקוב אחר ביצוע ההזמנות. בנוסף, מוטלת עליו האחריות לבקרה ודיווח אודות ביצועי ספקים ויצרנים, כמו גם ניהול משא ומתן על פי תנאי חוזה ו/או הסכם מחיר מוגדרים.

הקורס מעניק לבוגריו ידע ומיומנויות הדרושים בעולם הרכש, מהיבטים כלכליים ומשפטיים ועד למידה של מערכות מידע מתקדמות וטכנולוגיות תומכות. בנוסף, בוגרי הקורס מעשירים את ארגז הכלים שלהם בכלים ניהוליים ולומדים ניהול משא ומתן, הנעת עובדים ושיטות ניהול מתקדמות.

נושאי הלימוד

א. מקצועות תשתית
1. מבוא לקניינות ולרכש
2. ארגון מחלקת הרכש (Purchase Organization)
3. סקירת תהליך הרכש (Purchase Process)
4. ייזום דרישת רכש (Purchase Request)
5. איתור מקורות אספקה (Sourcing)
6. הכנת בקשה להצעת מחיר
7. ניהול משא ומתן (Negotiation Management)
8. הערכת הצעות ובחירת ההצעה הזוכה
9. הזמנת רכש/חוזה (Purchase Order/Contract)
10. ניהול הקשר עם הספקים (Supplier Relationship Management)
11. רכש בין לאומי
12. רכש מיוחד
13. יצר או קנה (Make or Buy)
14. מדיניות הרכש (Purchase Policy)
15. מדדים להערכת ביצועי הרכש
16. תכנית העבודה ברכש
17. מערכות מידע וטכנולוגיות תומכות
18. היבטים משפטיים ברכש
19. היבטים כלכליים ברכש
20. מלאי ולוגיסטיקה
21. סיור מקצועי
22. פרויקט גמר
ב. מקצועות תומכים
23. תקשורת, הנעת עובדים, התמודדות עם לחצים, ניהול זמן וקבלת החלטות
24. מקצועות ניהול וכלים ניהוליים

פרטים כלליים

קהל יעד: כל מי שמעוניין לעבוד בתחום הקניינות והרכש
משך הקורס: 280 שעות אקדמיות
ימי לימוד: ימי ראשון ושלישי, בין השעות 21:00-17:00
תאריך פתיחה: יולי 2018
תנאי קבלה: 12 שנות לימוד, 3 יח"ל במתמטיקה ובאנגלית או בחינות כניסה ברמה זהה, ידע בסיסי בתוכנות מחשב ואינטרנט, ועדת קבלה
שכר לימוד: 7,200 ש"ח
תעודות: לבוגרי הקורס שיסיימו בהצלחה את חובות הלימוד, יעברו את הבחינה החיצונית ויגישו פרויקט גמר תוענק תעודת קניינות ורכש מטעם האגף להכשרה מקצועית, משרד העבודה.
בוגרי הקורס שצברו 3 שנות ניסיון תעסוקתי במערכות קניינות ורכש, יהיו זכאים לקבל תעודת הסמכה של קניין APP - Accredited Purchasing Practitioner המוכרת על ידי הארגון הבינלאומי IFPSM, ובתנאי שעמד בדרישות ארגון מנהלי הרכש והלוגיסטיקה בישראל כולל בחינה.

מידע נוסף

הקורס כולל בחינת גמר חיצונית ופרויקט גמר לצד בחינות גמר פנימיות.
הקורס בפיקוח משרד העבודה.