מכללה מקצועית לתעשייה מוכשרת

דיני עבודה

דיני עבודה מאגדים את חוקי היסוד וחוקי המגן הסוציאליים הנוגעים ליחסי עובד-מעביד יחד עם הפסיקות המשפטיות בתחום. מארג זה של הלכות משפטיות הופך את עולם דיני העבודה לדינמי ומצריך התעדכנות מעת לעת בחידושי החקיקה והפסיקה בתחום.

קורס דיני עבודה מעניק ידע תיאורטי נרחב בנוגע לזכותם המשפטית של העובדים למול חובת המעביד לאפשר את הזכות הזו. במהלך הקורס נלמד מהם חוקי המגן בישראל ומהן זכויותיו של העובד, וכן נלמד על סכסוכי עבודה ועל האמצעים הננקטים במהלכם. הקורס מעניק כלים רבים תוך שימוש בדוגמאות רבות מחיי העבודה, וסקירת חידושי פסיקה מעניינים בתחום.

נושאי הלימוד

  • "השחקנים" והגופים הרלוונטיים ליחסי העבודה בישראלבתי הדין לעבודה, תפיסת המשפט והדין הישראלי, חוקי היסוד בישראל - התמקדות בחוק יסוד כבוד האדם וחרותו וחוק יסוד חופש העיסוק, זכויותיו וחובותיו של העובד למול אלו של המעסיק
  • סכסוכי עבודההמקורות והסיבות לסכסוכים ביחסי עבודה, הצדדים לסכסוכי עבודה, זכויות העובד והמעביד באשר לאמצעים הננקטים בעת סכסוך עבודה
  • חוקי המגן בישראלחוק שעות עבודה ומנוחה, מחלת עובד ובני משפחתו, הסכם קיבוצי למול הסכם אישי
  • הפיטורין וההתפטרות - יחס החוק והפסיקה לנושאתהליך הפיטורין (כולל סוגיית השימוע), האתיקה בארגון- קוד אתי ומחויבות העובד כלפיו, פרטיות העובד
  • מבחני הפסיקה לבחינת קיומם של יחסי עובד מעביד (מבחן ההשתלבות)סוגיית התאגדות העובדים, חוק שוויון הזדמנויות בעבודה, חוק עבודת נשים
  • שכרו של העובדשכר רגיל, שעה נוספת, בונוסים ותמריצים, תנאים סוציאליים שונים, קרן השתלמות, קופות גמל, חוק שכר מינימום, סוגיות פנסיוניות שונות
  • תרגיל סיום

פרטים כלליים

קהל יעד: מנהלי/ות משאבי אנוש והדרכה, מנהלי צוותים, מנהלי מחלקות ולכל מי שמעוניין להרחיב את ידיעותיו בנושא דיני עבודה.
משך הקורס: 30 שעות אקדמיות בהיקף של 6 מפגשים
ימי לימוד: בימי שלישי, בין השעות: 17:00– 21:00
תאריך פתיחה: מאי 2019
שכר לימוד: 1,400 ש"ח
תעודות: לבוגרי הקורס שעמדו בדרישת הנוכחות תוענק תעודת השתתפות מטעם מכללת ארז.

מידע נוסף


10% הנחה בהרשמה מוקדמת, עד שבועיים לפני הפתיחה.

* ייתכנו שינויים בתכנית הלימודים.