מכללה מקצועית לתעשייה מוכשרת

הנדסת איכות

עמידה בצרכי הלקוח ודרישות המוצר הן תוצאה של הפעלת מערכת איכות מקצועית ויעילה. הנושאים בקורס משקפים את צרכי התעשייה המודרנית בתחום האיכות ומהווים בסיס להצלחתם. הסמכה זו מהווה הכרה בידע וביכולת המקצועית בנושאי האיכות ורישיון לעסוק במקצוע הנדסת האיכות ומאפשרת לבוגרי הקורס לעבוד בתעשייה כמבקרי איכות או מנהלי אבטחת איכות. הקורס מקנה כלים/שיטות לאבחון תקלות וילמד טכניקות לשיפור תהליכים במטרה להגיע למוצר ללא פגמים ובכך להביא לחסכון בעלויות. הקורס מתקיים בחסות האיגוד הישראלי לאיכות בהנדסת איכות .
Israeli Certification For Quality Engineer- ICQE

נושאי הלימוד

 •  עקרונות הנדסת איכות
 •  ארגון, תכנון וניהול איכות
 •  מערכת ניהול איכות – ISO 9000
 •  סטטיסטיקה והסתברות
 •  בקרת איכות סטטיסטית
 •  כושר תהליך
 •  ביקורת ובחינה
 •  דגימת קבלה
 •  תכנון ניסויים
 •  תורת המדידה
 •  ניתוח עלויות איכות
 •  מבדקים לאימות איכות
 •  אמינות, תחזוקתיות ובטיחות המוצר
 •  מערכות מידע לאיכות
 •  הגורם האנושי באיכות

פרטים כלליים

קהל יעד: הקורס מיועד לעוסקים בפועל בנושא הבטחת איכות, למתכוונים בעתיד לעסוק בתחום במפעלים ובארגונים נותני שרות ולבוגרי אוניברסיטאות ומכללות שרוצים לרכוש מקצוע שני.
משך הקורס: 300 שעות אקדמיות בהיקף של 75 מפגשים.
ימי לימוד: ימי ראשון ורביעי, בין השעות 17:00 – 20:15
תאריך פתיחה: 07/01/2018
תנאי קבלה: מתמטיקה 3 יחידות ו/או ניסיון תעסוקתי בתחום לפחות 3 שנים
שכר לימוד: 10,200 ש"ח
תעודות: לבוגרי הקורס שסיימו בהצלחה תוענק תעודת הכשרה מקצועית מטעם המכללה.  
לבוגרי הקורס שעמדו בדרישות  הנוכחות בלבד תוענק תעודת השתתפות.
תעודה בחסות האיגוד הישראלי לאיכות ומכללת ארז תוענק לנבחנים בהצלחה במבחן פנימי במכללה .
לבוגרי הקורס שיצליחו במבחן חיצוני של האיגוד הישראלי לאיכות תוענק תעודה מטעם האיגוד הישראלי לאיכות  ICQE "הנדסת איכות".
במהלך הקורס תוענק תעודה של "הבטחה ובקרת איכות" ו"עורך מבדקים פנימיים".
בוגרי הקורס יכולים לגשת למבחן אמריקאי להסמכה של האיגוד האמריקאי לאיכות.


מידע נוסף

אפשרות למימון מלא למועסקים במקצוע שוחק.
ניתן לקיים את הקורס גם כהכשרה פנים מפעלית.

500 ש"ח הנחה בהרשמה מוקדמת עד שבועיים לפני הפתיחה.