מכללה מקצועית לתעשייה מוכשרת

אקסל מתקדמים

אקסל (Excel) היא תוכנת מחשב מחבילת ה MS Office אשר משמשת כגליון אלקטרוני לביצוע חישובים רבים של ערכים רבים במקביל ויישומים שימושיים נוספים. קורס אקסל מתקדם נכנס לעומקן של האפשרויות והפונקציות הרבות הטמונות בתוכנת האקסל. הקורס מרחיב בצורה משמעותית את הידע השימושי וממקד את המשתמש להסתייע בכלי התוכנה השונים לצרכים שונים בעבודה.

נושאי הלימוד

  •  ריענון וחזרה על עקרונות האקסל - נוסחאות בסיסיות, כתובת יחסית וכתובת קבועה,
  • עיצוב תאים
  •  שימוש בפונקציות לוגיות מתקדמות כגון: IF, COUNT IF, SUM IF, IF מקונן
  •  עיצוב מותנה, יצירת דוחות וניתוחם בעזרת סינון מיון ואימות נתונים
  •  פונקציות לאיתור מידע כגון: VLOOKUP, איחוד נתונים.
  •  שימוש בטבלאות ציר.
  •  יצירת תכנית מאקרו בסיסית כולל לחצני פעולה
  •  תרגיל סיכום – בניית אפליקציה אישית הכוללת את כל המרכיבים שנלמדו

פרטים כלליים

קהל יעד: לבעלי ידע בסיסי באקסל ובאופיס המעוניינים להרחיב בצורה משמעותית את הידע השימושי באקסל ולהסתייע בכלי תוכנה שונים
משך הקורס: 20 שעות אקדמיות, בהיקף של 5 מפגשים
ימי לימוד: ימי ראשון, בין השעות 17:00 - 20:15
תאריך פתיחה: 08/04/2018
שכר לימוד: 580
תעודות: לבוגרי הקורס תוענק תעודת השתתפות מטעם המכללה.


מידע נוסף

כל משתתף בקורס צריך שיהיה ברשותו Disconkey.