מכללה מקצועית לתעשייה מוכשרת

אקסל מתקדמים

אקסל (Excel) היא אחת התוכנות השימושיות והיעילות ביותר בעולם העבודה, היא משמשת כגליון אלקטרוני בו ניתן להשתמש בפונקציות מתמטיות רבות לביצוע חישובים מורכבים וליצירת מאגרי מידע ודוחות מגוונים. 
קורס אקסל מתקדם נכנס לעומקן של האפשרויות והפונקציות הרבות הטמונות בתוכנה, ומרחיב בצורה משמעותית את הידע השימושי למשתמש. במהלך הקורס, המשתתפים ירכשו מיומנויות שיאפשרו להם להסתייע בכלי התוכנה לצרכים שונים בעבודה.

נושאי הלימוד

  • ריענון וחזרה על עקרונות האקסל - נוסחאות בסיסיות, כתובת יחסית וכתובת קבועה, עיצוב תאים
  •  שימוש בפונקציות לוגיות מתקדמות כגון: IF, COUNT IF, SUM IF,
  •  עיצוב מותנה, יצירת דוחות וניתוחם בעזרת סינון מיון ואימות נתונים
  •  פונקציות לאיתור מידע כגון: VLOOKUP, איחוד נתונים
  •  שימוש בטבלאות ציר
  •  יצירת תכנית מאקרו בסיסית כולל לחצני פעולה
  •  תרגיל סיכום – בניית אפליקציה אישית הכוללת את כל המרכיבים שנלמדו

פרטים כלליים

קהל יעד: לבעלי ידע בסיסי באקסל ובאופיס המעוניינים להרחיב בצורה משמעותית את הידע השימושי באקסל ולהסתייע בכלי התוכנה שונים
משך הקורס: 20 שעות אקדמיות, בהיקף של 5 מפגשים
ימי לימוד: ימי ראשון, בין השעות 17:00 - 20:15
תאריך פתיחה: 22/04/2018
שכר לימוד: 580 ש"ח
תעודות: לבוגרי הקורס תוענק תעודת השתתפות מטעם המכללה.


מידע נוסף

כל משתתף בקורס צריך שיהיה ברשותו Disconkey.

10% הנחה בהרשמה מוקדמת, עד שבועיים לפני הפתיחה.